నిరంతరం 4

By | January 6, 2023
telugu sex stories నిరంతరం 4 వాళ్ళు వెళ్లి పోయారు నేను డల్ గా ఉండటం నానమ్మ గమనించి వాళ్ళు వెళ్ళగానే తలుపు వేసి వచ్చి న రూం లోకి వచ్చింది.నే బెడ్ పై కూర్చొని ఉన్నాను నానమ్మ వచ్చి ఏమయింది నాన అందీ ఏమి మాట్లాడలేదు .చెంప పై ముద్దు పెడుతూ ఏంట్రా ఈ చేతి వాతలు అందీ.ఎం లేదులే ఆన లేదు నిజం చెప్పు అంది. ఎం లేదు లే వే .ను నిజం చెప్పకపోతే నే చనిపోయినట్టు ఒట్టు అందీ.అల అనబకే ను అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని కౌగిలించుకుని ఎడ్చేశను.న బాబే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఆ పనికి మలింది ఏమైనా అంద అది నిను ఇక్కడికి తీసుకు వెళ్ళింది అందీ.ఇంతలో పాలేరు వచ్చాడు అమ్మ గారు పాలు తెచాండి అన్నడు నానమ్మ వెళ్లి పాల క్యాను తీసుకొని వాడ్ని ఈరోజు ఇక పని లేదులే రేపు రా అని చెప్పి వాడ్ని పంపి తలుపు గొళ్ళెం పెట్టీ న రూం లోకి వచ్చి కిటికీలు తలుపులు అన్ని మూసివేసి వచ్చి చెప్పరా నాన ఏమయింది అనది.మరే .. నానమ్మ నే. నిజమే చెప్తా అబద్ధం చెప్పాను నాకు అలవాటు లేదు .ఆన్న నాకు తెలుసురా ను మి తాత పోలిక చెప్పు పర్లేదు .అది అది..అమ్మ నిను దెంగమనీ చెప్పింది.అహ అలాగ అందీ.అవును ఎందుకు రా నీ దగ్గర ఏదో అస్తి ఉందంటగ దాని కోసం ఆంట అన్నాను.మరి ఈ వాత లెంత్ర అది...ను ఏమి ఆన కూడదు ఆన్న.సరే రా చెప్పు .నే అమ్మని దెంగుత అని అడిగాను దానికి కొట్టింది.ఆన్న నానమ్మ ఆలోచించి.రే న అస్తి మొత్తం నికే ఇస్తా కానీ వాళ్లకు చిల్లీ గవ్వ కూడా ఇవ్వను .ను ఇవ్వద్దు అది నిను కొడుతుందా దాని కి ఎంత ధైర్యం .దాని ఎలాగైనా సరే ను దేగవలిసిందే అల నే చేస్తాను అదే నీ దగ్గరికి దేంగమని వచ్చేలా చేస్తాను ఇదే నా సేపథం అందీ.అమ్మో దాని చేతులూ పడిపోను అందీ. ఉండు అని కొబ్బరి నూనె రాసింది ఎం చేయాలో ఎలా చేయాలో నే చెప్తాను ను దాని దెంగుడుగాని అందీ.మ మంచి నానమ్మ అని ముద్దు పెట్టాను.సరే లే భోజనం చై సాయంత్రం మన్ ప్రోగ్రాం ఉంది గా అందీ.ఇంతలో నానమ్మ అర్ ఒకరి మర్చిపోయాను రా అందీ.ఎంటి అదే రా లో బన్నీ అందీ. నిద ఆన్న అవును రా దాన్ని బ్ర అంటారే అన్నాను ఓహో అది కవలిర అందీ.సరే అని బైక్ ఎక్కి పట్నం పోయాం అక్కడ ఒక షాప్ లోకి పోయి నానమ్మ బ్ర కావాలి అందీ. సైజ్ ఎంత అని అమ్మాయి అడిగింది.నన్మమ ఎం చెప్పాలి తేలిక నన్ను పకాకు పిలిచి సైజ్ అంటుందిర అందీ.అయ్యో నాకు తెలీదు కాదే.మరి ఎలా అందీ.ఒక పనిచై 36 నుంచి 42 వరకు శాంపిల్ తీసుకొని ఆ గదిలోకి రా అన్నాడు.సరే అని అన్ని తీసుకొని ఆ గది లోకి వచ్చింది లోపల నే ఉన్నాను వచ్చి డోర్ గొళ్ళెం పెట్టింది.ఎప్పుడు జాకెట్ విప్పవే ఆన్న సరే అని విపుతుంది .చివరి హుక్ రవటం లే సళ్ళు ఊరిపోయి ఉన్నాయి.గట్టిగా సళ్ళు వొట్టి లాగాను హుక్ వచ్చింది.జాకెట్ పక్కన పెట్టీ బ్ర సైజ్ వేసి చూసాను చివరకు 42 సెట్ అయింది.మర్ల జాకెట్ వేసుకొని నే బయటకు మెల్లగా వచ్చి నానమ్మ ను 2 నిముషాలు ఆగి రా ఆన్న.సరే అందీ.తరువాత కాసేపటికి బయటకు వచ్చింది. సలేస్ గర్ల్ కి బ్ర ఇచి ఇవి ఒక 3 ఇవ్వు అందీ.అవి తీసుకొని ఇంటికి చేరాను.సాయంత్రం 7 గంటలయింది.నానమ్మ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *