నిరంతరం 5

By | January 11, 2023
telugu sex stories నిరంతరం 5 ఫోన్ రా గానే ఒక్క నిముషం అగు అందీ నానమ్మ ఏంటబ్బా అనుకున్న ఫోన్ లో ఏదో వింటు ఉంది.నానమ్మ వాళ్ల భందువులు ఎవరో ఫోన్ చేశారు పొలం కౌలు డబ్బులు పంపుతాను అని. అంతలో పక్కింటి నుంచి ఎవరో ఒక ఆవిడ అరచి అర్చి గోల చేస్తుంది.ఎవరా అని నేను నానమ్మ బట్టలు కట్టుకొని త్వరగా బయటకు వెళ్ళాము.అక్కడ పక్కింటి ఆంటీ ఏవో అటుగా గొడపైనుంచి వారి పెరట్లో పడుతున్నాయి అని నానమ్మ పై అరుస్తూ ఉంది.ఆమె పెద్ద గయ్యాళిది .నానమ్మ నన్ను ను లోపలికి పో నాన్న అందీ.నానమ్మ ఏమి కాదు నె ఉంటలే ఆన్న .గొడవ పెద్దదైంది.ఆమె నానమ్మ ను కొట్టడానికి ముందు కొచ్చింది.నే మధ్యలో కలిపించుకొని.గొడవ సర్డుమనిగే ల చేశాను ఇంట్లో కి వెళ్ళాక నానమ్మ రవి అది నను తిడుతుంది దాని అంతు చూడాలి రా అందీ.సరే ఎం చేద్దాం ఆన్న దాని బజారుకు లాగాలి అందీ.నానమ్మ అల కాదు నేనొక ప్లాన్ చెప్తాను అని ఎదో చెవిలో చెప్పాడు సరే రా బావుంది రా నా రంకు మగడా అందీ. ప్లాన్ ప్రకారం నానమ్మ పకింటి ఆవిడను పిలిచి క్షమాపన చేపింది ఆంటీ పర్వాలేదులే అందీ.సరే నానమ్మ ఆవిడను ఇంటికి రమ్మని అందీ. మధ్యానం 12 అయింది.మేం భోజనాలు ముగించాం .ఎవరో తలుపు తట్టారు వెళ్లి నే డోర్ తీసి చూస్తే ఎదురుగా గా పకింటి ఆంటీ లావుగా ఉంది ఫిట్ గా bbw ల ఫిట్ గ ఉన్న సళ్లు బొడ్డు కింద పల్చల్టి చిర వెనుక హై షాప్ జాకెట్ వేసుకొని ఒక సన్ను కనపడేలా పైట వేసుకొని వచ్చింది.సావిత్రి గారు లేరా అంది ఉన్నారండి రండి లోపలికి అని పిల్చం అంతలో నానమ్మ మజిగా తీసుకు వచ్చి ఆమె నీ కూర్చోపెట్టి మజిగ ఇచ్చింది.ఎం సావిత్రి గారు ఎలా ఉన్నారు భోజనాలు చేశారా అందీ.ఆ అయిపోయాయి.ఈ అబ్బాయి ఎవరూ న మనుమడు.ఓహ్ శ్రీను కొడకా అవును ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసాను.చాలా పెడ్డవడైపోయాడు అందీ.మరే నిలబెట్టి ఎవరిన్నైన వేయగలడు న మనుమడు అందీ సావిత్రి .ఆంటీ కొంచెం సిగూ పడింది. నానమ్మ : ఏమి లేదమ్మా కొంచెం ను సహయెం చేయాలి ఆంటీ: ఎంటి చెప్పండి పరవాలేదు నానమ్మ : నాకు 2 రోజులు ఉరు వెళ్లాల్సిన పని ఉంది.అప్పటి వరకు న మానువడిని మి ఇంట్లో ఉందనిస్తవ్ అందీ ఆంటీ: పర్వాలేదు ఉందనివు నే ఒక్కదన్నేగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *