నిరంతరం 6

By | January 21, 2023
telugu sex stories నిరంతరం 6 నానమ్మ ను చూసి సావిత్రమ్మ ఎంటి ఈ పని అందీ.ఏముంది అందీ.ఎం చేస్తున్నావ్ పిలోడితో అందీ.విడు పిల్లాడా ..ఉమ్ అందీ.ఎం లేదే నాకు కళ్ళు నొప్పి కదా బం రాస్తున్నాడు అందీ.ఓహో అలాగా ఉమ్.అందీ ఆంటీ ఏయే నికు ఇంకా నొప్పి పోలేదా అందీ ఆంటీ షాక్ అయి తదపడుతు ఆ. ఆ. అదా తగ్గిపోయింది అందీ మరి నికే వచ్చినపుడు నాకు రాకూడదా నొప్పి ఆన్న.అవును లే నిజమే ఎం కూర చేశారు అందీ.ఎం లేదమ్మా ఇప్పుడే గా ఊరినుంచి వచ అందీ.అందుకే గుత్తి వంకాయ కూర చేసి తెచ్చా అని గిన్నె ఇచ్చింది.నానమ్మ తీసుకొని వంట ఇంట్లో కి వెళ్ళింది.ఇంతలో ఆంటీ రవి ఇంటికి రా నిక్కు స్వర్గం చూపిస్తా అందీ. అబ్బో చ ఆన్న ఎంట్రాయ్ అందీ.నికు దమ్ముంటే ఇక్కడ చూపించు అని రెచ్చగొట్టే ఆంటీ నే రెడీ అందీ.అంతలో నానమ్మ వచ్చి ఎం రెడీ ఎం కథ అందీ.నానమ్మ ఆంటీ పందెం కాసిందే ఎంటడి నే దాన్ని దేగలెన్నట అందీ.అబ్బో అందీ నానమ్మ .నాకు ఉన్న ఒక్క మనవడు వంశధరకుడు వాడిని అల అంటావ్ ను సరే కానీ నే చూస్తా అని తలుపు వేసి.ఆంటీ నేనేం తక్కువ అని బట్టలు తీసి అవతల వేసింది.న మీద పడి రక్కుతోంది.నానమ్మ కపడవే ఆన్న దాని దేంగర అందీ.న బట్టలు కూడా చించి పడేసింది.ఇక లాభం లేదు అని ఆంటీ నీ పట్టుకొని రూం లోకి ఇడ్చుకెళ్ళ రూం లో పడేసి బెడ్ పై కి ఎక్కి పక్కనే ఉన్న తాడు తీసుకొని ఆంటీ చేతులు విడతీసి కట్టి వేశా ఆంటీ ఎం చేస్తున్నావ్ అందీ పందెం అన్నవ్ గా అన్నాడు ఉమ్ సరే కన్నివు అందీ.నానమ్మ వచ్చి కళ్ళు చాపి మంచానికి కట్టివేసి.తేనె తీసుకొచ్చి ఆంటీ body మొత్తం పోసింది ఆంటీ సల సల్ కమం తో కాలిపోతూ ములుగు తుంది .కింద పుకూ ధరలు కారిపోతున్నాయి. ఆంటీ నీ పట్టుకొని సళ్ళు పిసికి చికి వదిలాను పెదాలు కొరికి పడేసాను.అసలు ఏమి ఆంటం లేదు ఆంటీ ఉమ్...ఇంకా ఎమ్మన్న చై రా .అంటూ ములుగుంతోంది.నానమ్మ కు చెప్పి కండోమ్ తెపించను అది నానమ్మ స్వయంగా తొడిగింది.నే ఆంటీ గుద్దా డగరికి చేరి.తేనె పోసి మెల్లగా తీసే ఆంటీ ఆ. .....అబ్బ్....అమ్మ.....అంటూ ఉంది నే స్పీడ్ గ తీసెను అవ్వ ....అంటూ అరిచింది మోడ్డ గుడ్డలో దూరి పోయింది ఇక డబ్ దబ్ అని సౌండ్ లు వెర లెవెల్ దెంగుడు.ఆంటీ ఊగిపోతోంది మంచం బోల్ట్ లు ఊడిపోయాయి.కింద పడ్డం ఇది చూస్తున్న నానమ్మ క్యారట్ పుకూ లో పెట్టీ ఆడించుకుంటూ ఉంది.ఇంతలో లేచి నానమ్మ నను లేపి .ఆంటీ కట్లు విప్పం .ఆంటీ ప్లీజ్ రవి నను దెంగి అని బతిమాలుతూ ఉంది నే మ నానమ్మ చెప్తేనే దేన్గుతా అన్నాను.వెళ్లి మ నానమ్మ కాల్లు పటుకుంది.నానమ్మ ను చేసిన రగడ కి ఇదే శిక్ష అందీ.పాపం పోనీలే అని నానమ్మ కనివడి ఇక అందీ ఆంటీ హ్యాపీ గా నానమ్మ కి దండం పెట్టీ కాల్లు పై పడింది .లేవే పైకి లే అని లేపి రూం లోకి పొండి అందీ.ఇక మెల్లగా ఆంటీ నీ తీసుకొని లోపలికి పోయి.ఆటీ నీ ఎత్తుకొని న మోడ్డ కి ఉన్న

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *