నిరంతరం 7

By | January 28, 2023
telugu sex stories xossipi నిరంతరం 7 అమ్మ ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయింది .నే వెనక నుంచి వచ్చే లోపు అమ్మ వెళ్ళిపోయింది.నే వెతుకుతూ వెళ్ళ ఎక్కడ కనపడ లేదు .కాసేపటికి ఇంటికి వచ నానమ్మ ఖగరుగా పడి పోయింది నను వెతుకుతూ ఉంది.నే వెళ్లి నానమ్మ ఆన్న ఎక్కడికి పోతావు రా అందీ.ఇక్కడే ఉన్నగ ఆన్న.ఏమయింది ఆన ఎం లేదు ఇక మి అమ్మ నీ జోలికి రాదు అందీ.అదేంటి ఆన్న మి నాన అమ్మకు విడాకులు ఇచ్చాడు రా అందీ.అయ్యో అదేంటే ఆన్న అంతే మరి నిను ఎంత భాధపెట్టిడ అది అనుభవించని .వద్దే నానమ్మ అమ్మని రమ్మని చెప్పు ఆన్న ను ఊరుకో నీకేం తెలుసు అని అందీ నేను ఏమి అనలేక పోయ .ఆరోజు రాత్రి నానమ్మ వచ్చి నే నిద్రపోతుంటే మీద పడి అన్ని విప్పి పైకి ఎక్కి మోడ్డ దోపుకొని ఊగుత రాత్రి మొత్తం దెంగుకున్నాం .తెల్లవార్లూ జమున నాన వచ్చాడు బాగా తాగి ఉన్నాడు. వచ్చి పడిపోయాడు కాసేపు తరువాత నే చూసి నాన లే అని లేపి నీళ్ళు కొట్టిన లేవలేదు ఇంతలో అందరూ వచ్చి చూశారు నాన చనిపోయారు .ఆ విష్యం తెలిసి నే షాక్ అయి పోయ .నానమ్మ ఏడుస్తూ నే ఉంది.ఎంతైనా కొడుకు కదా .ఇంతలో అమ్మ పరుగున వచ్చింది.కానీ మతో ఏమి మతల్డలేదు నను చూసి చూడనట్లు ఉంది దహన సంస్కారాలు ముగిశాయి .అన్ని కార్యక్రమాలు అయిపోయాయి .కొద్ది రోజుల తరువాత నే మ తోటలో ఉండగా అమ్మ వచ్చింది.నే అమ్మ ను చూడగానే మరి మాట్లాడ కుండా కపుగిలించుకొని ఏడ్చాను.అమ్మ ఇంకా ఇంకా కౌగిల్చుకొని ఏడుస్తూ నాన ను ఎడికి పోయావు రా వదిలేసి అందీ అమ్మ అసలేం బాలేదు ఆరోగ్యం క్షీణించింది అమ్మ ను పద నే ఇంటికి వస్తాను అని చెప్పి నానమ్మ ద్గ్గరకు వచ్చి 3 రోజులు పట్నం.పోవాలి పనినుంది వెళ్ళేది వస్తా ఆన్న వద్దు అందీ నే మళ్ళీ వచ్చేస్తా అని సర్ది చెప్పి వచ్చాను వచ్చే సమయంలో నానమ్మ బయట అలాగే నించుని ఉంది.నాకు చాల భాద వేసింది. సాయంత్రానికి ఇంటికి చేరుకున్న. బెల్ కొట్టగానే అమ్మ డోర్ తీసింది.లోపలికి వచ్చి నా రూం లో కి పోయ అమ్మ వెనకే వచ్చి వాటేసుకొని ఏడుస్తుంది .అది కూడా కొత్త రకంగా చేతులు పైకి వేసి మెడ చుట్టుకొని గట్టిగా గుండ్లెంకేసి హత్తుకుంది.ఆ అనుభూతే వేరు .,ఇన్నాలు ఏమైయవుర అందీ.అంత చెప్పాను .నను వదిలి వెళ్లన్నై మతేవ్వు అందీ అలాగే అని చెప్ప .అమ్మ నాకు పిండి వంటలు చేసి పెట్టింది. ఆ రోజు రాత్రి అమ్మ నా రూం కి వచ్చి కన్న న దగ్గర పడుకొరా అందీ సరే అని అమ్మ రూం లోకి పోయి పడుకున్న .అమ్మ నను గుండెకు హత్తుకొని పడుకుంది సళ్ళు మామూలుగా లేవు నానమ్మ ,ఆంటీ సళ్ళు ఒకెకెత్ అయితే జానకమ్మ సళ్ళు ఒకెత్తు గట్టిగా మొనలు తేలిన ముచ్చికలు ఎర్రటి పెదాలు అందమైన ముఖం .విద్యాబాలన్ ల ఉంటుంది.అమ్మ అల పట్టుకుంటే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *