నిరుద్యోగి 28

By | August 3, 2022
telugu sex stories నిరుద్యోగి 28 అలా దొర్లిన నా తలని ప్రసన్న తన ఒడిలో పెట్టుకుని నా జుట్టులో వెళ్ళు దోపి నెమ్మదిగా నిమురుతూ నా నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టింది. అప్పుడు నేను పక్కకి తిరిగి మాదవి అత్త ని చూశాను. మళ్ళీ భావప్రాప్తి పొందటం వలన అనుకుంటా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతూ ఉంది. ప్రసన్న ఒడిలో ఉన్న నేను తననే చూస్తూ అలాగే అలసటతో పనుకున్నాను. అలా పనుకొని హాల్లో ఉన్న నికిత ని చూసా. తన మొహంలో ఉన్న సంతోషం నాకు స్పస్టం గా కనిపిస్తూ ఉంది. నేను తననే చూస్తూ ఉండగా నికిత పక్కనే ఉన్న స్వర్ణ కి ఏదో చెప్పింది. నికిత ఏదో చెప్పగానే స్వర్ణ లేచి ఎక్కడికో వెళ్ళింది. అలా వెళ్లిన స్వర్ణ కొద్దిసేపటికి నేను ఉన్న గదిలోకి మూడు గ్లాసుల్లో జూస్ తీసుకొచ్చింది. ఆ జూస్ చూడగానే తాగలని అనిపించి పైకి లేచాను. పైకి లేచిన నాకు జూస్ ఇస్తూ “ నీకు కాబోయే పెళ్ళాం నీ అలసట చూసి నీకు జూస్ ఇచ్చి రమ్మంది” అని ఇచ్చింది. నేను ప్రసన్న ఒడి లో నుంచి పైకి లేచి స్వర్ణ తెచ్చిన జూస్ తాగాను. నేను తాగాక ప్రసన్న , స్వర్ణ తో “నాకూ ఇవ్వవే స్వర్ణ , ఇప్పుడు నా వంతుగా” అని ఇంకో గ్లాస్ తీసుకుంది. నేను తాగిన గ్లాస్ స్వర్ణ కి ఇస్తూ మాదవి అత్తని చూసి స్వర్ణతో “ఇంకో గ్లాస్ ఇవ్వవా స్వర్ణ , నీ అక్కకి ఇస్తా” అని అంటే స్వర్ణ నాతో “ అక్కకి కలిపే తెచ్చాను మావ” అని ఇంకో గ్లాస్ నాకు ఇచ్చింది. ఆ గ్లాస్ తీసుకొని నిద్రపోతున్న మాదవి ఆంటీని లేపి ఆంటీకి ఇచ్చాను. ఇచ్చిన జూస్ మొత్తం తాగేసి నన్ను గాట్టిగా హత్తుకొని నాతో “చెప్పలేని సుఖాన్ని ఇచ్చిన నీకు థాంక్స్ చెప్పి నిన్ను దూరం చేసుకోను అల్లుడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *