ఓనర్ వదిన 44

By | September 10, 2022
telugu sex stories ఓనర్ వదిన 44 తెల్లవారేంత వరకూ నిద్రపోయాం...నాకు మామూల్గా 4:30 - 5:00 కి మెలకువ వస్తుంది..కానీ ఈరోజు మెలకువ రాలేదు..నేను నిద్ర లేచే సరికి సౌ రూం లో లేదు.. జలజ, సౌ పూజ గదిలో ఉన్నారు.. నేను లేచి రెడీ అయ్యి బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసాక ఇద్దరం బయలుదేరాం.. ఫాక్టరీ గేట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ముత్తు స్లో చేసాడు టర్న్ తీసుకోవడానికి.. అక్కడ కంపెనీ గేటు బయటకి ఒక అమ్మాయి గుడ్ల నీరు కక్కు కుంటుంది..రోడ్డు మీద పైకి ఏడిస్తే బాగోదు కనుక అలా ఏడుస్తుంది.. నేను కారు ఆపమని ఆ అమ్మాయిని పలకరించా.. అమ్మాయి చాలా దీన స్థితి లో ఉంది.. అంతే కాకుండా ఆమె అందంగా కూడా లేదు.. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఆమె అనాకారి.. ఆ అమ్మాయి తన దీన స్థితి చెప్పుకుంటుంది అనుకుంటా..వాణీ జయరాం వాయిస్ లాగా ఉంది ఆ అమ్మాయి వాయిస్...మనకి అరవం ఇంకా పూర్తిగా రాదు కదా.. కంపెనీలు అన్నీ పనికోసం తిరుగుతుంది.. బట్టలు కూడా సరిగ్గా లేవు.. వర్గీస్ పరుగెత్తుకు వచ్చాడు.. ఆ అమ్మాయికి కాంటీన్లో టిఫిన్ పెట్టించి నా రూం కి తీసుకుని రమ్మన్నా.. కల్నల్ కి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పా.. నేను, సౌ కారు అక్కడే దిగిపోయాం.. ఆఫీస్ లిఫ్ట్ లో బోర్డ్ అయ్యి లిఫ్ట్ లో ఒకసారి సౌ ని ముద్దు పెట్టుకుని ఇద్దరం మా చాంబర్స్ కి వెళ్ళిపోయాం.. ఆ అమ్మాయి గురించి సౌ ఏమీ అడగలేదు.. నేను కూడా చెప్పలేదు.. నేను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న మీటింగ్ రూం లోకి వచ్చేసా... కల్నల్ అక్కడికి వచ్చాడు.. కాసేపటికి జయశ్రీ ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చింది.. కూర్చో మని చెప్పా.. కల్నల్ కి అప్పటికే చెయ్యాల్సింది చెప్పా.. మనకి తమిళం రాదు కదా ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడటానికి.. ఆ అమ్మాయి ఊడ్చే పని ఇవ్వమని అడుగుతుంది.. కల్నల్ వెంఠనే హౌస్ కీపర్ గా పెడదాం అని చెప్పాడు.. ఇంతలో నేను చెప్పినట్లుగా అరవింద సౌ ని తీసుకుని అక్కడికి వచ్చింది.. కల్నల్ లేచి నిలబడి సౌ ని విష్ చేసాడు.. ఆ అమ్మాయి కూడా లేచి గుడ్ మోర్నింగ్ చెప్పింది.. నేను అప్పటి వరకు ఏమి జరిగిందో చెప్పా.. సౌ అరవిందతో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *