ఓనర్ వదిన 75

By | February 22, 2023
telugu sex stories ఓనర్ వదిన 75 జయశ్రీ నాకోసం హోటల్ కార్ హైర్ చేసింది,షేజియా తో ఆమె అసిస్టెంట్ లు ఆమె కార్ లో కంపెనీకి బయలు దేరారు.. అందరం కంపెనీ చేరుకున్నాం.. పేరు లక్ష్మి ఇండస్ట్రీస్, సెలెక్టివ్ రంగులు వేసారు.. లోపలికి వెళ్ళాక, షేజియా ఆమె టీం ప్రవర్తించిన తీరు చూసాక మొత్తం సీన్ మారిపోయింది.. నా చదువులు ఇక్కడ పనికి రావు అని తెలుసుకున్నా.. బాంక్ వాళ్ళ అత్యాచారాలకి బలైపోయిన అబల అక్కడ ఉంది... సంతోష్ ఆ ఫాక్టరీ స్టార్ట్ చేసాడు.. అమ్మ నాన్నలు ఇచ్చిన కొంత ఆస్తి, బాంక్ లోన్ తీసుకుని వ్యాపారం మొదలెట్టాడు.. ఆస్తి, అంతస్తులు లేని లక్ష్మి అనే అమ్మాయిని ఎక్కడో చూసి పెళ్ళి చేసుకున్నాడు.. ఏమీ లేని అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకున్నందుకు అమ్మ నాన్నలకి ఇతనికీ మాటలు లేవు.. వ్యాపారం ఇంకొంత కాలం లో టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది అనే సమయానికి హఠత్తుగా గుండె పోటుతో మరణించాడు.. ఈ అమ్మాయి ఇంజినీరింగ్ చదివింది కానీ వ్యాపారం చేసే శక్తి గానీ అనుభవం గానీ లేదు.. 2 సంవత్సరాల బాలుడు ఆమె కొడుకు... పల్లెటూరి నుండి ఆమె అమ్మ, నాన్న ఆమెకి సహాయం గా వచ్చారు.. వాళ్ళకి మరాఠీ తప్ప హిందీ కూడా రాదు.. వాళ్ళకి ఒక కొడుకు అంటే సంతోష్ బావమరిది, లక్ష్మి తమ్ముడు ఇప్పుడే ఇంటర్మీడియెట్ చదువుతున్నాడు.. గత 6 నెలలు గా వడ్డీ కట్టలేనందున, బాంక్ వాళ్ళు వీళ్ళని పీక్కు తింటున్నారు.. అదేదో మహేష్ బాబు సినిమాలో జరిగిన తతంగం ఇక్కడ నడుస్తుంది.. బాంక్లు అనేవి బిజినెస్ ఎనేబిల్ చెయ్యాలి.. కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు లోన్ ఇచ్చి, ఆ వ్యాపారాన్ని ఎలా కొట్టెయ్యాలో అనే విధం గా రూల్స్ తయారు చేసారు.. మనం ఇంకా అవే పాటిస్తూ ఉన్నాం.. భారత దేశాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇలాగే దొబ్బేసారు.. షేజియా - లక్ష్మి మీద హిందీలో అరుస్తుంది.. మంచి పార్టీని పట్టుకొచ్చాను.. మీ లోన్ ఆయన కట్టేస్తాడు.. సార్ చెప్పినట్టు చెయ్యండి.. మీకు ఈ లోన్ తల మీద నుండి దిగిపోతుంది.. లేదంటే జైల్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని బెదిరిస్తుంది.. ఆమెతో పాటు వచ్చిన రికవరీ టీం కూడా ఆమెని అలాగే బెదిరిస్తూ ఉన్నారు.. ఏమి చేస్తే ఆ వ్యాపారం ముందుకు వెళ్తుంది అని సహాయం చెయ్యకుండా ఆ వ్యాపారాన్ని చంపేస్తారు.... ఆమె అమ్మ నాన్నలు లోపల ఒక రూం లో ఉన్నారు.. లక్ష్మితో బాంక్ వాళ్ళు ఉన్నారు.. ఆ ఫాక్టరీ నేను నడిపితే ఒకటొ నెల నుండే ప్రాఫిట్ వస్తుంది.. అంతే కాక అది నా ప్రస్తుత ప్రోడక్ట్ కొనుక్కునే సుజుకి, నిస్సాన్, యెమహా వాళ్ళకే అమ్మెయ్యొచ్చు.. సంతోష్ తొందరపడి వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నా.. నేను లక్ష్మి - అమ్మ, నాన్నలు ఉన్న రూం కి లోకి వెళ్ళా.. నన్ను చూడగానే రెండు చేతులూ జోడించి వాళ్ళు లేచి నిలుచున్నారు.. మరాఠీలో చెప్తున్నారు.. మీరు ఎక్కడ సంతకం పెట్టమంటే అక్కడ సంతకం పెట్టేస్తాం.. మమ్మల్ని వదిలెయ్యండి.. అంతా మా ఊరికి వెళ్ళిపోతాం అన్నారు.. వదిలేస్తే చాలు అన్నట్లున్నారు.. నాకు చాలా బాధ వేసింది.. ఒక మనిషి చనిపోతే కుటుంబం ఎలా మారిపోతుంది.. ఆ ఫాక్టరీ ఓనర్ గా లక్ష్మి ఎలా తిరిగి ఉంటుంది.. ఈరోజు ఎలా ఉంది.. ఒక పెద్ద కుటుంబం నుండి వచ్చిన వాడు తన కూతురిని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *