ఓనర్ వదిన 86

By | April 20, 2023
telugu sex stories ఓనర్ వదిన 86 నాన్న, పెదనాన్న ఒక సోఫాలో కూరున్నారు.. అమ్మ, పెద్దమ్మ ఎదురుగా ఉన్న సోఫా లో కూర్చున్నారు, అన్న, వదిన, బావ గారు సింగిల్ సోఫా చైర్స్ లో కూర్చున్నారు, అక్క నేను డైనింగ్ టేబిల్ చైర్స్ లో కూర్చున్నాం.. జలజ, ఐశ్వర్య లక్ష్మి క్రింద కూర్చున్నారు.. సౌభాగ్య ఈజీ చైర్ లో కూర్చుంది.. నాన్న గారు అమ్మనీ, జలజ నీ చూసారు... జలజ లేచి ఐశ్వర్య ని తీసుకుని వచ్చి, అమ్మ చేతి లో ఐశ్వర్య చేతిని పెట్టేసింది... ఈ పిల్ల, ఇంకా చాలా వణికి పోతూ ఉంది.. ఈ పిల్ల కష్టాలు పగ వాడికి కూడా రాకూడదు.. ఇప్పుడు ఈ పిల్లకి కావలసింది మాటలు కాదు, తోడు కావాలి.. ఒక కూతుర్ని మీ చేతుల్లో పెట్టాను.. ఇప్పుడు రెండో కూతురి లాంటి దాన్ని కూడా ఇచ్చేస్తున్నా అంది.. మీ ఇంట్లో ఈ పిల్లకి రక్షణ ఉంటుంది.. రాజు మాత్రమే పిల్లకి న్యాయం చెయ్యగలడు అంది.. మాటలు అంతా హిందీ లో సాగుతున్నాయి.. మద్రాస్ వాళ్ళకి అంటే పెదనాన్న ఫామిలీకి.. ఒక్క ముక్క అర్థం అవటంలేదు.. కానీ సీన్ తెలుస్తుంది.. అమ్మ - ఐశ్వర్య లక్ష్మిని తన పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని సౌభాగ్య వైపు చూసింది.. సౌభాగ్య తల ఊపింది.. ఐశ్వర్యా! మీ అమ్మకి ఫోన్ చెయ్యమ్మ అంది అమ్మ, వాళ్ళకి హిందీ రాదు మరాఠీనే అంది.. చెయ్యి అంది.. ఐశ్వర్య వాళ్ళ అమ్మతో మా అమ్మ మాట్లాడింది.. అమ్మకి మరాఠీ బాగా వచ్చు, నాన్న గారి కి మాత్రం కొంచెం కొంచెం వచ్చు.. మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అంతే.. చాలా మిస్టేక్లు ఉంటాయి.. ఐశ్వర్య నాన్న ఫోన్ లోకి వచ్చారు... స్పీకర్ ఫోన్ లో మాటలు నడుస్తున్నాయి.. అమ్మ ఫోన్ నాన్న గారికి ఇచ్చింది.. ఒక్క మాటతో ఐశ్వర్య నాన్న టాపిక్ క్లోజ్ చేసాడు.. అమ్మయికి ప్రాణం పోసింది రాజు... ఆ పిల్ల అతనిది.. రాజు లక్ష్మిని జీవితాంతం కాపాడుతాడు.. అంతే కాకుండా లక్ష్మి తో చెప్పాడు.. నువ్వు దేవాలయం లో ఉన్నావు.. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా దేవుళ్ళు అనుకుని నడుచుకో.. నా తరఫున అమ్మ తరఫునా కూడా వాళ్ళకి పాదాభి వందనం చెయ్యి అన్నాడు.. అలా అంటూ ఉంటే ఆయన గొంతు మధ్యలో ఆగింది.. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసాడు.. ఒక్క సారైనా వాళ్ళని చూసే అదృష్టాన్ని నీ ద్వారా ఇప్పించు.. ఇంక మాట్లాదేమీ లేక ఫోన్ కట్ చేసాం.. ఐశ్వర్య పెదనాన్న తో మొదలు పెట్టి అందరి కాళ్ళకీ నమస్కారం చేసింది.. సౌభాగ్యతో సహా... అక్క, సౌభాగ్య వచ్చి ఐశ్వర్యని నన్ను చేతులు కలిపారు, అక్క, - సౌభాగ్యకి ఐశ్వర్యకి మధ్యలో నన్ను నిలుచోపెట్టి, గంగ, గౌరి అనుకుంటావో, శ్రీదేవి, భూదేవి అనుకుంటావో నీ ఇష్టం అంది.. చూడటానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవటం లేదు అంది వదిన... బావ గారు ఒక కుళ్ళు జోకు వేసాడు.. అందరం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *