పక్కింటి పెళ్ళాం ఎదురింటి మొగుడు 19

By | April 8, 2023
telugu sex stories పక్కింటి పెళ్ళాం ఎదురింటి మొగుడు 19 వెంకట్ ప్రేమ ఇద్దరకి పంచాలి .. కానీ సరోజ ప్రేమ మొత్తం ఒక్కడికే .. తరుణ్ కే .. అందులోను వాడు ఉండేది కొద్దీ రోజులే , అందుకే తరుణ్ మమ్మీ ని వదలకుండా పక్కనే ఉండి ప్రతి క్షణం ఆనందిస్తున్నాడు . ఆనందాన్ని పంచుతున్నాడు . కొడుకంటే చనిపోయేక చితికి నిప్పంటించే వాడు కాడు .. బతికున్నప్పుడు పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకునేవాడు . మనం ఏడుస్తున్నప్పుడు అమ్మ సంతోషించే క్షణం ఏదన్నా ఉందంటే అది మనం పుట్టిన క్షణం మాత్రమే . కడుపులో తన్నావని కనకుండా ఉంటుందా .. కనిన తర్వాత కడుపులో పెట్టుకోకుండా ఉంటుందా .. "కన్నా ... నాకెందుకో మనం తప్పు చేస్తున్నామనిపిస్తుందిరా . విజయవాడలోనే ఉండి శేష జీవితం నీతోనే గడపాలన్న నా ఆలోచనల్ని కాదని .. నువ్వు చెప్పినట్టు .. ఇక్కడికొచ్చి పడ్డాం .. అంకుల్ పనిచేసే బ్రాంచ్ లో .. ఇదే బ్రాంచ్ లో ఖాళీ ఉండడం , మన రికమెండేషన్స్ పనిచేయడం .. మొత్తానికి ఇదొక కొత్త అధ్యాయం . కాకపోతే నాకు భయమేస్తుంది .. మనం తప్పుచేస్తున్నామో అని .. నాకు నువ్వున్నావ్ .. నీకు నేనున్నా .. హ్యాపీ గా విజయవాడలోనే ఉండాల్సింది" , అని సరోజ అంటుంటే .. వాడు మమ్మీ ని దగ్గరకి తీసుకుని.. "ఎంతకాలం అమ్మా ఈ ఎడారి జీవితం నీకు .. నేను పెద్దోడినవుతున్నా .. ఇప్పటిక్కూడా నీకు దక్కాల్సిన సుఖాన్ని ఇవ్వకపోతే ఇక నా జీవితానికి అర్థమేముంది .. ఒక నెల రోజులు ఓపిక పట్టు .. అన్ని సర్దుకుంటాయి . నన్ను నమ్ము . " , అని ధైర్యం చెబుతుంటే .. అది వాడి బుగ్గలమీద ముద్దు పెడుతూ "చదువుకునే వయసులో ఇవన్నీ నీచేత చేయిస్తున్నా .. అదే నా బాధ " , అని అనేసరికి .. వాడు మమ్మీ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి "అలా అనకమ్మా .. ఇప్పటికే ఎంతో విలువైన కాలం వృధా అయ్యింది .. ఇకనుంచి అలా కానివ్వను .. నీకేంటే .. కత్తిలా ఉంటావ్ .. నిన్ను చేసుకోవాలంటే .. నీ మీద చెయ్యి ఎయ్యాలంటే పెట్టి పుట్టాలి" , అని అనేసరికి .. అది సిగ్గుపడుతూ "పోరా .. పోకిరి వెధవా .. ఇలాంటి మాటలు చెప్పే నన్ను ఒప్పించావు .. అయినా మొత్తం నీ మీదే భారం వేశా .. ఇక నీ ఇష్టం " , అని అంటే .. వాడు దాన్ని మీదకి లాక్కుని "భారం వేయడమంటే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *