పేరు భారతి 3

By | August 11, 2022
telugu sex stories పేరు భారతి 3 చాలా ఏళ్ళ తరవాత సెక్స్ లో పాల్గొన్నానేమో.. నా ఒళ్ళంతా గాల్లో తేలుతున్నట్టుగా ఉంది. కానీ, ఒకటే ఇబ్బంది. ఆ సెక్స్ చేసింది నాకు కొడుకు వరసయిన వాడితో. మ్మ్.. జరిగింది తలచుకుంటుంటే, మళ్ళీ ఒళ్ళంతా బరువెక్కిపోతుంది. ఉఫ్ఫ్.. తను నా శరీరంలో అణువణువూ చప్పరించేయడం.. ముఖ్యంగా నా పూపెదవులను.. ఛీ.. బాబోయ్.. అసలు అలా ఎలా చేసాడూ? సిగ్గేయలేదా! చిరాకు అనిపించలేదా! అసలు అలా చేస్తే ఇంత బావుంటుందా! అతనికీ అలా చేయాలని ఆశపడుతున్నాడా!? మా ఆయనతో చేసినప్పుడు, ఇప్పటివరకూ కనీసం దాన్ని తాకనన్నా తాకలేదు. ఉఫ్ఫ్.. తను కూడా నన్ను అక్కడ తాకలేదు. కానీ ఇతనూ.. ఉఫ్ఫ్.. ఉఫ్ఫ్.. ఒళ్ళంత ఒకటే వేడి సెగలు.. మ్మ్.. ఆహ్హ్.. ఒకటే దాహం.. గుటకలు మింగుతూ ఉన్నాను. అలా ఎంతసేపు ఉన్నానో తెలీదు. అంతలో నా గది తలుపు తెరుచుకుంది. చూస్తే, అతనే ఎదురుగా. అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చినట్టున్నాడు. వంటి మీద టవల్ ఒక్కటే ఉంది. శరీరం మీద అక్కడక్కడ తడి. అంతకు ముందే ఇద్దరం నగ్నంగా కలసి ఉన్నా, అతన్ని పరిశీలనగా చూడలేదు. ఇప్పుడు అతన్ని అలా చిన్న టవల్ లో చూస్తుంటే, ఒళ్ళంతా ఏదో అయిపోతూ ఉండగా, అతన్ని చూస్తూ గుటకలు మింగాను. అతను నా అవస్థ చూసి, చిన్నగా నవ్వుతూ దగ్గరగా వచ్చాడు. నేను మంచం పైన కాస్త పైకి జరగి వెనక్కి ఆనుకొని కూర్చున్నాను. అతను నా పక్కకి వచ్చి నిలబడ్డాడు. లోపల ఏమీ వెయ్యలేదేమో, టవల్ చాటున అంగం లేచి కొట్టుకుంటూ ఉంది. దాన్ని చూసి, “హుమ్మ్..” అని నిట్టూర్చాను. అది గమనించి, “కావాలా!” అన్నాడు. నేను గుటకలు మింగుతూ “వద్దు..” అన్నాను. అతను అలా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ, నెమ్మదిగా టవల్ తీసేసాడు. అది నన్ను చూసి సెల్యూట్ చేస్తున్నట్టుగా ఊగుతుంది. దానివైపె చూస్తూ చిన్నగా ఆయాసపడుతున్నాను. అతను చిన్నగా కదిలి, బెడ్ పై ఒక మోకాలిని పెట్టి, దాన్ని నా మొహానికి దగ్గరగా తీసుకువచ్చాడు. “ఆహ్హ్.. వద్దు.. వెళ్ళిపో..” అంటూ ఉండగా, దాన్ని నా పెదాలకి తాకించాడు. ఆపుకోలేక చిన్నగా నాలుకతో టచ్ చేసి, మళ్ళీ “వద్దు..” అన్నాను. అతను నా తల వెనక ఒక చెయ్యి వేసి, మరో చేత్తో తన అంగాన్ని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *