పేరు భారతి 4

By | August 16, 2022
telugu sex stories పేరు భారతి 4 సరిగ్గా రెండు నిమిషాల తరవాత కాల్ చేసాడు. “పిన్నీ..” “అలా పిలవకు నన్ను..” “ఎందుకు పిన్నీ..” “చేసినదంతా చేసి, అలా ఎలా పిలవాలనిపిస్తుందీ?” “నేనేం చేసాను పిన్నీ?” “మ్మ్.. ఏం తెలీదు మరి..” “ఏం చేసానో చెప్పొచ్చుగా..” “ఛీ.. సిగ్గు లేకపోతే సరి. అయినా అది చేసేటప్పుడు నేను నీ పిన్నినీ అన్న విషయం గుర్తుకురాలేదా!” “వచ్చింది.” “మరి అప్పుడైనా ఆపొచ్చుకదా..” “పిన్నిని వేస్తున్నానన్న ఆలోచనే మరింత కసెక్కించేసింది పిన్నీ..” “ఛీ..” “నీకు నచ్చలేదా?” “లేదు.” “నిజం చెప్పు..” “నిజంగానే చెప్తున్నా..” “మరి అలా చేస్తుంటే, నీకు కింద ఎందుకు తడెక్కిపోయిందీ?” “ఇస్స్.. అలా మాట్లాడకూ..” “నువ్వు నిజం చెప్పేవరకూ అలానే మాట్లాడుతా..” “నేను నిజమే చెప్తున్నా..” “అవునా! ఇప్పుడు నీ చెయ్యి ఎక్కడ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *