పేరు భారతి 5

By | August 19, 2022
telugu sex stories పేరు భారతి 5 అంతలో బయట ఎవరో డోర్ బెల్ కొట్టిన శబ్ధం. అతను ఉలిక్కిపడి లేవబోతుంటే, అదిమి పట్టుకొని, “ఇస్స్.. పాలవాడు అయి ఉంటాడులే.. నువ్వు లేవకు.” అన్నాను. “ఒకవేళ చిన్నాన్న అయితే?” అడిగాడతను. “పరవాలేదు, వెయిట్ చేస్తాడు, లేదా మళ్ళీ వస్తాడు. నువ్వు మాత్రం లేవకు.” అన్నాను తమకంగా. అతను అల్లరిగా నా మొహంలోకి చూసి, “పిన్నీ..” అని తమకంగా అంటూ, పెదాలను అందుకున్నాడు. అంతే, ఇక మా ఆయన వచ్చేవరకూ ఈ ప్రపంచంతో పని లేకుండా పోయింది మాకు. ఆయన వచ్చిన తరవాత, అడపాదడపా, మళ్ళీ ఆయన కేంప్ కి వెళ్ళిపోతే విచ్చలవిడిగా.. టైం గడిచిపోవడం ఎంతసేపూ! వాళ్ళ ఆవిడ డెలివరీ అయిపోయింది. బిడ్డను చూడడానికి వెళ్ళాలి. మా ఆయన ఎప్పటిలానే కేంప్ కి వెళ్ళాలి. మా ఇద్దరినీ మా కార్ లో వెళ్ళమని చెప్పాడు. ఐదు గంటల ప్రయాణమే కదా అని, సాయంత్రం చల్లగా ఉంటుందని ఆరింటికి బయలుదేరాం. అంతకు ముందు రోడ్ చాలా బావుండేది. కిందటి నెల పడిన వర్షాలతో మొత్తం పాడైపోయాయి. ఎనభై కిలోంఈటర్లు వెళ్ళేసరికి రెండున్నర గంటలు పట్టింది. కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి కార్ ను పక్కకి ఆపాడు. ఇద్దరం కిందకి దిగాము. రోడ్డంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంది. అతను రోడ్ దిగి కిందకి వెళ్తున్నాడు. “ఎక్కడికీ?” అడిగాను. అతను చిటికిన వేలు చూపించాడు. “నన్ను వదిలి వెళ్ళకు. నాకు భయం.” “మరి ఎలా?” “ఏమో..” “ఏమో అంటే ఎలా పిన్నీ! ఆపుకోవడం కష్టం.” “మ్మ్.. అయితే ఇక్కడే పోసుకో..”

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *