పేరు భారతి 6

By | August 24, 2022
telugu sex stories పేరు భారతి 6 అలా ఎంతసేపు నిద్ర పోయానో తెలీదు. వంటి మీద ఎవరిదో చెయ్యి పడితే మెలుకువ వచ్చింది. ఉలిక్కిపడి లేచి చూస్తే, అతనే. “ఏయ్! ఏంటిదీ?” ఎవరికీ వినబడకుండా గుసగుసలాడుతూ అడిగాను. “ఆకలిగా ఉంది పిన్నీ..” అంటూ, నా చెవి వెనక ముద్దు పెట్టాడు. “ఇష్ష్..వద్దు.. వెళ్ళిపో.. పిల్లలు లేచారంటే బాగోదు.” “వాళ్ళు మంచి నిద్రలో ఉన్నారులే పిన్నీ..” వేళ్ళతో మెడ కింద రాస్తూ, చేతిని లోయలోకి దించుతున్నాడు. “అమ్మో.. వద్దూ.. మీ ఆవిడ వచ్చిందంటే, మన పని అంతే..” “అది కూడా మంచి నిద్రలో ఉంది..” జాకెట్ లోకి చెయ్యి దూర్చి, నెమ్మదిగా పిసుకుతూ “అబ్బా.. తీసేయొచ్చుగా..” “మ్మ్.. వద్దు.. ఇస్స్.. వద్దూ..” జాకెట్ ఎకడ చిరుగుతుందో అని భయం. ఏం చెయ్యనూ, పైన ఉన్న రెండు హుక్కులూ తీసేసాను. “ఇస్స్.. మొత్తం తియ్ పిన్నీ..” మరో చేతిని లంగాలోకి తోసేసి, పేంటీ మీదనే పువ్వును నలిపేస్తున్నాడు. “ఉఫ్ఫ్.. వద్దురా.. అవ్వ్.. ఉఫ్ఫ్..” అతి కష్టం మీద మిగిలిన హుక్కులు తీసేసాను. “మా మంచి పిన్ని.. ప్చ్..ప్చ్..ప్చ్..” “ఇస్స్.. వద్దు.. అయ్యో.. పేంటీ లాగకు.. మ్మ్..” “అడ్డెందుకు పిన్నీ..” పేంటీ లాగుతుంటే, మద్దతుగా పిర్రలని కాస్త పైకెత్తి, “ఉఫ్ఫ్.. వద్దు. అన్నయ్యకి తెలిసిపోతుంది.” “మీ అన్నయ్య బయటకి పోయాడు. తెల్లారితే గానీ రాడు.” పూరెమ్మలను చేత్తో విడదీసి, లోపలకి ఒక వేలుని పెట్టి చిన్నగా కెలుకుతూ.. “ఉఫ్ఫ్.. ఉఫ్ఫ్.. వద్..ద్దూ..”

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.