పేరు భారతి 2

By | August 6, 2022
telugu sex stories పేరు భారతి 2 కాళ్ళూ చేతులూ వణికిపోతున్నాయి. నేను అలా ఒక పరాయి మగాడికి లొంగిపోతానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. అదీ కొడుకు వరసైన వాడితో. నా వయసులో సగం ఉన్న వ్యక్తితో. అతనికి నా ఒళ్ళంతా అప్పగించేసి. ఛీ.. వంటి మీద బట్టలు అన్నీ తీసేసి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ నలిపించుకొని, వద్దు వద్దు అంటూనే మొత్తం అప్పచెప్పేసాను. ఆ ఒక్కటీ తప్ప అన్నీ జరిగిపోయాయి. సమయానికి ఆయన రాకపోతే అదీ జరిగిపోయేది. అయినా, ఇంత జరిగాక ఆ ఒక్కటీ జరగలేదని సంతోష పడడానికి ఏం లేదు. అమ్మో! పిన్నీ పిన్నీ అంటూనే మొత్తం దోచేసాడు. తలచుకుంటుంటేనే కోపం.. అవునూ, ఇది కోపమా కాదా!? నాకే అనుమానం వచ్చేస్తుంది. అది కోపమో, నా నిస్సహాయత మీద చిరాకో. బయటకి వచ్చి మా ఆయనకు నా మొహం ఎలా చూపించాలో అర్ధం కావడం లేదు. దేవుడా! మరీ కొడుకు వరసైన వాడితో మొగిలిన ఆ ఒక్క కార్యక్రమం అవ్వకుండా చూడు, అనుకుంటూ ఉండగా, బయటి నుండి ఆయన పిలవడం వినిపించింది. ఇక తప్పదు కదా. బట్టలు వేసుకొని, బయటకు వచ్చాను. నన్ను చూడగానే, ఆయన “చూడవోయ్! ఎవరొచ్చారో..” అన్నారు. వచ్చింది మా అన్నయ్య. అంటే, అతని మామగారు. “ఎప్పుడొచ్చావ్ అన్నయ్యా!? బావున్నావా!? “ఇప్పుడే వచ్చాను చిన్నీ.. ఎలా ఉన్నావు?” నన్ను మా పుట్టింట్లో అందరూ ముద్దుగా చిన్నీ అంటారు. అన్నయ్య అలా అనగానే, ఆయన అల్లుడు.. అదే అదే నన్ను గిల్లుతూ ఉన్న నా కొడుకు చిలిపిగా, “చిన్నీ.. అంటే పిన్ని పేరు చిన్ని అన్నమాట. చిన్ని పిన్ని..” అన్నాడు. నేను కాస్త ఉడుక్కుంటూ, “అబ్బా.. ఈ వయసులో కూడా చిన్నీ ఏంటన్నయ్యా!” అన్నాను. “పరవాలేదు పిన్నీ.. ఆ పేరే నీకు బావుంది.” అన్నాడతను. నేను అతన్ని కొరకొరా చూసి, “ఏంటన్నయ్యా, ఇలా సడన్ గా??” అన్నాను. “పండగ కదమ్మా.. అల్లుడుని తీసుకెళ్దామని..”

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.