ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 11

By | September 10, 2022
telugu sex stories ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 11 ప్రీతి మేడం ఇల్లు విన్నీ కు క్లాస్ చెప్తున్నాడు అనే మాటే కానీ మనసంతా ఎక్కడో ఉంది. కొద్దిసేపు చెప్పిన తర్వాత చేసే పని మీద కాన్సంట్రేషన్ కుదరక, విన్నీను చదువుకోమని చెప్పి తల పట్టుకు కూర్చున్నాడు.. జాను మీద ఉన్న ప్రేమంతా కోపంగా మారుతోంది.. 'ఛీ, వాడుకుని వొదిలి దొబ్బింది... అన్ని పతితు మాటలు.. మొదట్లో తెలియదా, అప్పుడే చెప్పొచ్చుగా... ఛీ కొట్టచ్చు కదా, ఇంత బాధ లేకుండా ఉండేది.. ఎక్కడో ఉన్న మొగుడు ఇపుడు గుర్తొచ్చాడు... ఇన్ని రోజులు మొగుడిలాగా అన్ని సేవలు చేసింది నేనేగా ..' అంటూ జానుని తిట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు.. "విన్నీ, నువ్వు చదువుకోగలవా సొంతంగా కొద్దిసేపు, సర్ తో నాకు పని ఉంది.." అంటూ వీరిద్దరూ ఉన్న గదిలోకి వొచ్చింది ప్రీతి మేడం. "ప్రసాద్, ఇలా రా " అంటూ హాల్లోకి పిలుచుకెళ్లింది... "నేను ఎలా ఉన్నా ప్రసాద్ ఈరోజు... " అంటూ వొళ్ళు విరుచుకుని నిలబడుతూ అడిగింది ప్రీతి.. ఈరోజే బ్యూటీ సెలూన్ కెళ్ళొచ్చినట్టుంది.. జుట్టుకు అక్కడక్కడా బ్రౌన్ షేడ్స్ వేసుకుని, కర్లింగ్స్ తో జుట్టంతా వెనక్కు విరబోసుకుని, స్కిన్-టైట్ టాప్ వేసుకుని, కింద low - hip జీన్స్ వేసుకుని అందంగానే ఉంది. ప్రసాద్ అలా చూస్తున్నాడు కానీ సమాధానం చెప్పలేదు. "ఈరోజు కూడా కొంచెం stretching లో కొంచెం హెల్ప్ కావాలి ప్రసాద్" అంటూ ప్రసాద్ ఛాతికి తన యదను తాకించి తాకించట్టు ముందుకు వొంగి నిలబడ్డది. ప్రసాద్ ఉన్నట్టుండి, ప్రీతిను తనవైపు బలంగా లాక్కున్నాడు.. కొబ్బరి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *