ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 13

By | September 16, 2022
telugu sex stories ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 13 జాను ఫ్లాట్ : సమయం, సాయంత్రం 4.00 నానికు చాల సీరియస్ గ క్లాస్ చెప్తున్నాడు ప్రసాద్. "ఈ జీరో ఇక్కడ పెట్టకూడదు నాని, ఈ. బ్రాకెట్ కంటే ముందే ఉండాలి" "ఓకే టీచర్ " "సరే, ఈరోజు ఇది హోమ్ వర్క్. ఇదంతా కంప్లీట్ చేయాలి, రేపు మన క్లాస్ లోపు, నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు.. ఇలానే కంటిన్యూ చేస్తే నువ్వే ఫస్ట్ వొస్తావు" అంటూ ఆరోజు క్లాస్ ను ముగించాడు. ఇక వెళ్లే సమయానికి ప్రసాద్ హలో కొచ్చాడు, అక్కడే కూర్చుని ఉన్న జాను ప్రసాద్ ను చూసి లేచి నిలబడింది. జాను మొహంలో ఏ మాత్రం కాంతి లేదు. బాగా ఏడ్చినట్టు తెలిసిపోతోంది. "నేను వెళ్తున్న మేడం, నాని బాగా చదువుతున్నాడు, ఫస్ట్ కూడా వొస్తాడు.. " అంటూ తన కళ్ళలోకి చూడకుండా తల వొంచుకుని చెప్పాడు. ప్రసాద్ లో బాధ కట్టలు తెంచుకొంటోంది కానీ బయట పడలేదు. జాను నుండి రిప్లై లేదు. ప్రసాద్ కూడా తన నుండి సమాధానం వొస్తుందనుకోలేదు. అక్కడి నుండి బయలుదేరుతూ మర్చిపోవాలి, జాను ని మర్చిపోవాలి. అనుకుంటూ జాను ఇంటినుండి బయట పడ్డాడు.. 'నాకు కూడా నువ్వంటే ఇష్టం ప్రసాద్, ఇలా ఆపేయడం నాకు కూడా చాల కష్టంగానే ఉంది. నీతో గడిపిన ఈ కొద్ది రోజులే, నాకు మిగిలిన తీపి జ్ఞాపకాలు. సారీ ప్రసాద్, ఆపాలి. అదే అందరికి మంచింది' మనసులో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *