ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 5

By | August 6, 2022
telugu sex stories xossipi ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 5 ప్రీతి మేడమ్ ఇల్లు "హే ప్రసాద్, ఈరోజు కూడా నీ సహాయం కావాలి" .. విన్నీ క్లాస్ అయిపోగానే ప్రీతి మేడమ్ పలకరించింది. "ఓకే, మేడం" "నిన్న చేసిన ఆసనాన్ని మల్లి చేద్దాం... " అంటూ తన వీపుని మొత్తం ప్రసాద్ కు అప్పగించేసింది. ప్రసాద్ అక్కడ ఉన్నాడనే మాటే కానీ ఈ లోకంలో లేడు.. ప్రీతి మేడం ఎంత చూపిస్తున్నా కూడా అవేవి పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు. నెక్స్ట్ ఆసనం ప్రీతి మేడమ్ మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని ముడ్డి మొత్తం వెనుక ఉన్న ప్రసాద్ సామాన్లకు తాకించింది. రోజు ఈసమయానికి బుస బుస లాడుతూ రెచ్చిపోయేది కానీ, ఈరోజు ఏంటి ఏమి ఏమాత్రం చలనం లేదు, అనుకుంటూ వెనుక్కు తిరిగి ప్రసాద్ను చూసింది. 'జాను.. జాను.. ఎందుకిలా చేసావు.. నేను చేసింది తప్పా? నీకు ఇష్టమే కదా.. నీ కళ్ళలో, నీ శరీరం స్పందించే తీరులో అంతా ఇష్టమే కనపడింది. మరి పొద్దున్నే అయ్యేలోగా ఏమి ఐంది. నేను వేరే తప్పు ఏమైనా చేసానా..? ' ప్రసాద్ ఎంత ఆలోచించినా కూడా సమాధానం దొరకట్లేదు. పొద్దున్న నుండి ఇలానే ఉండిపోయాడు ముభావంగా. ఏంటి ఇలా ఉన్నాడు ఈరోజు, అనుకుంటూ ప్రీతి మేడం ... తన ముడ్డిని బలంగా వెనక్కు తోసింది.. ఏ మాత్రం స్పందన లేదు ప్రసాద్ నుండి.. బట్టలమీదే ప్రసాద్ రాడ్ ను తన రెండు పిర్రలమధ్య

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.