ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 6

By | August 11, 2022
telugu sex stories ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 6 డోర్ బెల్ సౌండ్ - జాను ఫ్లాట్ జాను డోర్ తీయగానే ఎదురుగా ప్రసాద్.. జాను చీర కట్టుకుని ఉంది.. ఎలాగంటే కొంచెం కూడా నడుము కనపడటం లేదు.. పూర్తిగా చుట్టుకుని ఉంది. అవేవి పట్టించుకునే పరిస్థితి లో లేదు ప్రసాద్... మళ్లీ జానును చూసా అనే సంతోషం ప్రసాద్ మొహం లో కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతోంది. 'హలో.. జానూ మేడం.' 'సారీ ప్రసాద్, నిన్న మెసేజ్ కు.. అది పొరపాటున వొచ్చింది.. communication gap .. లోపలకు రండి' "its ఓకే మేడం... మీరు దేని గురించి ఆలోచన పెట్టుకోకండి. మీకే థాంక్స్, నన్ను పిలిపించినందుకు.. మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూడటం నాకు చాల ఆనందం గా ఉంది." అని చెప్పి స్టడీ రూమ్ లోకెళ్ళి క్లాస్ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు.. కొద్ది సమయం తర్వాత "అలా కాదు నాని.. ముందు బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయ్ కదా, అందువల్ల

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *