ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 7

By | August 16, 2022
telugu sex stories ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 7 ప్రీతి మేడం ఇల్లు: "నాకు తెలుసు. ఈ దొంగ లంజ కొడుకు దొమ్మరి లంజల వెనక తిరుగుతున్నాడు.. " వాట్సాప్ లో వొచ్చిన ఫోటో చూసి కోపంతో రగిలిపోయింది ప్రీతి. విజేంద్ర ఆడాళ్ళ వెనుక తిరుగుతున్నాడని చాలా రోజుల నుండి తెలుసు... అందుకే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టిగేటర్ కు అప్పగించింది. ఎవరితో తిరుగుతున్నాడో కనిపెట్టమని. .. విజేంద్ర ఇంకో అమ్మాయితో కలిసి హోటల్ రూమ్ లో ఉండగా ఫోటో తీసి పంపించారు... వాళ్ళ ఫీజు పంపించేసి ఫోన్ విసిరి కొట్టింది.. "ముండ నాకొడుకు .... చెత్త నా కొడుకు ... ఇట్లా అలగా లంజలతో ఊరి మీద పడి తిరుగుతున్నాడు.. కొంచెం కూడా తెలివి లేదు, పబ్లిక్ గ అందరి ముందు తిరిగితే పరువు పోతుందని తెలిసి కూడా ఇట్లా తిరిగి చస్తున్నాడు. " "ఈ నాకొడుకు , మంచి ఇల్లు, డబ్బులు ఇస్తే సరిపోతుంది అనుకున్నాడా .. ఈ జీవితానికి అవి సరిపోతాయి అనుకుంటున్నాడా.. బాస్టర్డ్ " ****** అక్కడెక్కడో హోటల్ లో , ఓ అమ్మాయిని వొంగో బెట్టి దెంగుతున్న వింజేద్ర ఒక్క నిమిషం ఆపాడు. చెవులు గోక్కుంటూ .. "ఎవరో తిడుతున్నట్టు చెవులు ఓ నవ్వ పెడుతున్నాయి.. " మనసులో అనుకున్నట్టు బయటికే అన్నాడు... "విజ్జు... ఏమన్నావు! ", దెంగడం ఆపగానే వెనక్కు తిరిగి అడిగింది. "ఏమి లేదులే.. " అంటూ థప్ప, థప్ప అని దెంగుడు తిరిగి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.