ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 8

By | August 19, 2022
telugu sex stories ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 8 జాను మేడం ఇల్లు... నానికి క్లాస్ చెప్తూ, "ఇది ఇలా కాదు నాని, చేయడం.. ఇలాగ చేయాలి " అంటూ తనకు ఒక చేత్తో ఆ ప్రాబ్లెమ్ ఎలా చేయాలో వివరిస్తూ.. ఇంకోచేత్తో.. నిగిడిన మడ్డను పట్టుకున్నాడు.. 'ఇందాక ప్రీతి మేడం లేపింది, ఇది.. ఇంకా తగ్గలేదు.. ఎందుకో అసలు పడుకోవట్లేదు ఇది'... 'bad dick' అంటూ నిమిరాడు ..అబ్బా .... 'దీనికే నొప్పేస్తోంది'..... "నానీ, నువ్వు ఈ ప్రాబ్లెమ్ చేస్తూ ఉండు... కడుపు కొంచెం నొప్పిగా ఉంది, నేను బాత్రూం కెళ్ళేసి వొస్తా.. ", నానీ నవ్వుకుంటూ తలూపి తన పని చేసుకోసాగాడు. జాను ఈరోజు మోకాళ్ళు దాటని నీలం రంగు నైట్ గౌన్ వేసుకుంది, అదేమో పాలివ్వడానికి వీలుగా ముందు చాల ఓపెన్ ఉంది.. దాంట్లో నుండి ముప్పావు వొంతు బంతులు బయటికే తొంగి చూస్తున్నాయి ... తనేమో వీళ్ళ కోసం ఫ్రూప్ట్స్ కట్ చేస్తూ ఉంది. అది ఓపెన్ కిచెన్, హాల్ కు కిచెన్ మధ్య పార్టిషన్ లాగ ఉండి పైన గ్రానైట్ stone ఉంది .. దాని మీదే కటింగ్ బోర్డు పెట్టుకుని కట్ చేస్తోన్నది... హాల్ లేదా వేరే రూమ్ నుండి చూస్తే కేవలం నడుము నుండి పైన మాత్రమే కనపడుతుంది. రూమ్ లో నుండి బయటకు వొస్తున్న ప్రసాద్ ను చూసి, "బాత్రూం వెళ్తున్నావా వొచ్చేటపుడు చేతులు కడుక్కో, ఫ్రూప్ట్స్ తెస్తున్న... " 'ఉహు, ఇందాకటి నుండి తట్టుకుని కూర్చున్నా, ఇక నేనాగలేను...' అంటూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.