ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 9

By | August 24, 2022
telugu sex stories ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 9 కొద్ది రోజుల తర్వాత - జాను ఇల్లు నెంబర్ లాక్ లో, పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేసి లోపలికొచ్చాడు నాని. "అమ్మా.. ఆకలేస్తోంది" అని అరిచినా కూడా జాను కనపడలేదు.. హాల్లో చూసాడు, కిచెన్ లో చూసాడు.. బెడ్ రూమ్ దగ్గరికెళ్లేలోపు లోపల నుండి ఏవో సౌండ్స్ వొస్తున్నాయి... 'అబ్బా, ఆహ్ అంటూ' .. డోర్ దగ్గరయ్యే కొద్ది ఆ సౌండ్స్ గట్టిగా వినపడుతున్నాయి.. 'ఆ అమ్మ, ఇక్కడుందా' అనుకుంటూ డోర్ పుష్ చేసుకుంటూ "అమ్మా" అని పిలిచాడు. 'అమ్మకు బాలేదా.. ఇప్పుడు పడుకుంది... ' అనుకుంటూ నాని లోపలికొచ్చాడు.... తల భాగం మాత్రమే బయట ఉంది. మిగతా వొంటినంతా పెద్ద బెడ్ షీట్ (duvet ) కవర్ చేస్తోంది.. అది సూపర్ కింగ్ సైజు బెడ్... ఒక చివరకు జాను పడుకుని ఉంది.. ఎంతో శ్రమ చేసి కష్టపడి పోయినట్టు మొహమంతా చెమట పట్టి... జుట్టంతా ఛిన్దరవందరై పోయింది... "నానీ, అపుడే వొచ్చేసావా.... ఇంకొద్ది సేపు ఆడుకో, వెళ్లి ..... " అని నానికి చెప్తూ ఉండగానే .. చివర్లో 'ఆహ్' అంటూ ఒక జర్క్ ఇచ్చింది తన బాడీ. మీరూహించింది కరెక్టే .... 'దుప్పటి లోపల పెద్ద బాగోతమే నడుస్తోంది.. ప్రసాదు దుప్పటిలో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *