ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 4

By | August 3, 2022
telugu sex stories ప్రైవేట్ ట్యూషన్ మాస్టారు 4 అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి. 'ఇద్దరి ఇళ్లలోనూ నాకు డబల్ డ్యూటీ ఐంది. ప్రీతి మేడం రోజు తన ఆసనాలలో హెల్ప్ చేయమంటోంది. అక్కడ ఇక్కడ తాకుతోంది. వొంటి మీద బట్టలు రోజు రోజుకు కురచ అయిపోతున్నాయి. ఆలా చేస్తుంటే ఎం చేస్తానో నాకే తెలియడం లేదు. కానీ పెద్ద పెద్ద ఫ్యామీలలతో పెట్టుకుంటే లేని పోనీ గొడవ ఎందుకు. ఈ డబ్బున్న వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా ఉండటమే మేలు' అని ప్రసాదే తగ్గి.. తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. 'కానీ జాను మేడం ఆలా కాదు. తాను కూడా నన్ను ఇంట్లో వాడిలనే చూస్తోంది. నాని అయితే అన్ని ఆటలు నాతోనే, ఎపుడు ఆ గేమ్, ఈ గేమ్ అని క్లాస్ అయిపోగానే మొదలు పెడతాడు. ఆ తర్వాత భోజనం కూడా అక్కడే.. ఆల్మోస్ట్ నేను బయట తినటo లేదా వంట చేసుకోవడం అనేదే మర్చిపోయా. కొన్ని సార్లు ముగ్గురం కలిసి మూవీ చూస్తూ చూస్తూనే ఏ అర్ధరాత్రో అయిపోయేది. ఆ తర్వాత నా రూముకొచ్చి పడుకుండి పోయేవాడిని' ... 'ఇవ్వన్నీ చూస్తుంటే వాళ్లకు నేనే మొగుడు, నాన్నలా మారిపోయానేమో అనిపిస్తోంది... ఐన ఇదంతా వర్కులో భాగమే.. అంత కన్నా ఏమి లేదు..' ఇంటి పైకప్పు కేసి చూస్తూ తనలో తాను సర్దిచెప్పుకుని, నిద్ర పోయాడు. ఉన్నట్టుండి ఫోన్ రావడంతో మెలుకువ వొచ్చింది.. టైం చూస్తే మూడు అవుతూ ఉంది.. ఎవరబ్బా అని చూసే సరికి, జాను మేడం. ఈ టైములో ఎందుకు చేస్తోంది? "హలో జాను మేడం..చెప్పండి.. ఏమైంది, ఈటైం లో కాల్ ?" "నానికి.... నానికి, ఫీవర్ వొచ్చింది ఎంతసేపటికి తగ్గట్లేదు.. ఫిట్స్ వొస్తాయేమో అని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *