ప్రియమైన శత్రువు 15

By | August 3, 2022
telugu sex stories xossipi ప్రియమైన శత్రువు 15 పెళ్ళికింకా వారం ఉంది కానీ ఎంత ట్రై చేసినా అమ్మ నాకు దొరకట్లేదు నా పెళ్లికి సంతోషంగా పనులు ఎవ్వరిని చెయ్యనివ్వకుండా అన్ని తనే చేస్తుంది.... అమ్మా అని పిలిచాను పలకలేదు పనిలో నిమగ్నమై ఉంది, అటు ఇటు హడావిడిగా తిరుగుతుంది, అమ్మ చెయ్యి పట్టుకున్నాను... అమ్మ : ఏంటి చిన్నా.. రుద్ర : పనులు చెయ్యడానికి వాళ్ళందరూ ఉన్నారులె ఇటు రా అని మంచం మీదకి లాగాను... తనని కూర్చో బెట్టి తన ఒళ్ళో పడుకున్నాను... నా తల నిమురుతూ "ఏమైంది నాన్న" అంది. రుద్ర : నువ్వు పనులు చెయ్యకు అస్సలు నన్ను వదిలి ఎటు వెళ్ళకు నాతోనే ఉండు.... అమ్మ : అలా అంటే ఎలా నాన్న... నువ్వు నేను కలిసి చేసుకునే మొదటి పండగ నీ పెళ్లే, అన్ని పనులు నేనే చెయ్యాలి ప్రతి ఒక్కటి నా చేతుల మీదే జరగాలి.... నా దురదృష్టమో ఏమో నీకు పాలు పట్టే అదృష్టం నాకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.