పుత్రవృత 2

By | April 16, 2023
telugu sex stories పుత్రవృత 2 ఆరోజుకింక వొళ్ళు అలిగేసినదుకేమో కన్ను పట్టేసి బుర్రగడ్డకట్టేసినందేమోగానీ మర్నాటి ఉదయాం 8 కి గానీ లేవలేదు నేను. పక్కలో నా ఫ్రీ-రంకూమొగుడమ్మ ' కనబల్లేదు. వెళ్ళాను హాల్లోకి అప్పుడే చిన్నాగదిలోంచి బయటికొస్తూ అంతా మామూలే అన్నట్టు తలూపుతూ నీళ్ళగదిలోకి దూరింది ఉండవే నేను ఇక్కడే ఒలికిపోతాను అని చెబ్దాననుకుంటే వినేలాలేదు. దాని వేగమేఅంత. ముట్టుకుంటే అంటుకోటం పట్టుకుంటే జారిపోవటం తన నైజం. అంటే స్పర్షకి ఎలా చెలరేగుతుందో, నున్నటిఒంటితో అలా జారిపోయే సబ్బుపిల్ల మా సునీతపిల్ల. నిజానికి తనకి నేను ఫ్యాన్ అనుకోవచ్చు. ఎంతయినా ఆడదాన్ని కాబట్టి సూటిగా చెప్పలేను. మీకెవరికైనా తనుపరిచయమైతే చెప్పకండి ఈ రహస్యం మీకే ఎందుకుచెప్తున్నానంటే మమ్మల్ని పాఠకులు నేరుగా కలిసే అవకాశం తక్కువని. అలాగని నాలో అస్సలు లెస్బో ఊహలు లేవు. ప్రాణస్నేహితురాలు కాబట్టి దానికా చనువుంది. ఉగ్గబట్టలేక ఆపుకుంటు మెత్తను మెల్లిగాఊపుకుంటు ఏదోపాటందుకున్నా... లోపల్నుంచి దానీ సూసూ పట బ్యాగ్రౌండ్లా జతకలిసింది. సూసూ సూసూ చేసేయమ్మా......సునీతమ్మా ..... త్వరగా తెమిలీ వచ్చేవమ్మా....పట్టలేనమ్మా... నవ్వొస్తుంటే ఆపుకుంటు నిల్చున్నా ఒస్తూనే .... ఒసే ఏంటే నీదుంపదెగ మెత్తూపుతూ అరచేతినదిమిపెట్టుకున్నావు ...లెస్బోవుతున్నావేంటి నువ్వూను అంది నీబొందా,నీబొచ్చూ....ఉచ్చాపుకోలేకనేనుంటే చచ్చుమాటలు నువూ...తోసేసి తలుపేసా కిలకిలా నవ్వులు రాగానే చక్కగా కాఫీ చేతికందిస్తుంటే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *