పుత్రవృత 3

By | April 19, 2023
telugu sex stories పుత్రవృత 3 ఇంటికొచ్చి పనులు చూసుకుని పక్కెక్కేవరకు చెప్పేందుకు పెద్దగా ఏమీలేవు. మధ్యమధ్యలో నేనే సా[b]రీచెబుతుంటే తను కూల్ చేస్తోంది. తనకన్నా నేనే ఎక్కూ బాధపట్టం ఆశ్చర్యపోయాను. [/b] నిజంగా మర్చిపోయినట్టే కూల్ అనిపించింది. ఇదినార్థకాదురో.......! మళ్ళీ ఆప్రస్తావన తేలేదు. దేనికైనా సమర్ధురాలే ఇదీ పక్కెకినప్పుడుమాత్రం చక్కగా సందిట్లో దూరింది. నిజంగా సారీనే వెచ్చగా ఉన్నావే పద్దూ. అన్నీవొదిలేసి నన్నింక బాధపెట్టక నిద్రపో. అబ్బా ని ఒంట్లో ఏముందే బలుపులోనే మెత్తదనం అంటూ ఒక మొగాడిలానే ముచేసింది. ముఖం ముద్దులు పెట్టినా గెడ్డాం కొరికినా చంకలు కెలికినా చన్నులు నలిపినా ఏమన్లేక నేనూ హత్తుకున్నా. అప్పుడప్పుడే కన్ను మూస్తుంటే ఒకోరిక కొసరింది......ఇదో నువ్వు నిజంగా నాకోసం ఫీలవుతున్నవా? మరీ?! అయితె ఈరాత్రి నాకు నువ్వు టాప్లెస్ కావాలి .....అని అధికారంగా పైవన్నీ విప్పేస్తుంటే సహకరించడం తప్ప ఏమీచేయలేదునేను. ఏమనగలను? అన్నీ విప్పేసి కళ్ళింతాచేసి చూస్తూ అచ్చుమగాడిలానే నోరేళ్ళబెట్టింది వావ్..ఏమే ఏంటే ఇవి ? షట్..సో స్వీట్ హాట్ అంటూ పొగిడేస్తుంటే ఇదిగో ఇమ్మన్నావూ ఇచ్చానూ. నోరుముసుకుని చూసుకో కాదు నోరుతెరిచి చేసుకుంటా ........అంటూ ముచ్చికల్ని ముద్దెట్టింది కితకితలతో నవ్వొస్తుంటే కుదిపేసి గుండేలకి హత్తుకున్నా అబ్బా చీకనీవే పెద్ద తేనే మచ్చలకి చిన్న చెర్రీ అంటూ నోరు నిమేసుకుంది... కాసేపు కానిచ్చాక.... ...... హఠాత్తుగా తలపట్టి దూరం జరిపా ఏం మూడ్ ఒస్తుందికదా ......... ఈరోజు నీపువ్వులో హనీ కదల్చలేకపోతే నేను సునీ నే కానే అంది సింగంలా సిగని చేతబట్టి కల్లలోకి చూసా .. ఆచూపు నాలో ఎప్పుడూ చూల్లేదేమో తను..నవ్వువిరిసింది....కళ్ళు మెరిసాయ్ నేనూ మనిషినేనే ....అంటూ మళ్ళీ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *