పుత్రవృత 5

By | April 29, 2023
telugu sex stories పుత్రవృత 5 ఆరోజు ఫంక్షన్ లో మొత్తం పరధ్యానంగానే ఉంది సునీత. కామంకళ్ళకెక్కిందా అనిదెప్పితే ...లేదు నిద్రలేమి అని దాటేసింది. తంతుచివర్లో సాయంత్రం ఆరున్నర ప్రాంతంలో హఠాత్తుగా మాయమైంది. ఎవరో బంధువు ఇంటికి వెళ్ళి కలిసొస్తానని వెళ్ళింది అని పక్కవాళ్ళుచెప్తుంటే విన్ని దిమ్మతిరిగిపోయింది. నాకుతెలియని బందువులెవరూ అదీగాక చెప్పకుండా వెళ్ళటం నాకేంబోధపల్లేదు. ఫొన్ చేస్తే స్విచ్చాఫ్! పడుకసీన్ లోపల పదిసార్లుచేసుంటా. బందేబంద్! పక్కలో పాతస్నేహితురాళ్ళుండి దాన్నొకటే తిట్టటం. కలిసుందామని ఒస్తే ఇలాచేసిందేంటని కొత్తజాగాఅయినా రాత్రి బస్సుజాగారానికి ఆట్టే నిద్ర పట్టేసింది ఊల్లో మరీ చలెక్కువ ఉన్నదున మధ్యలో సూసూకిలేచి చూస్తె సునీత రాలేదని అర్థమైంది. మనసులో భయంవేసిందికుడా అదెలాఉందోనని. అది గమనించే ఒకతె నీచెలిలేకుండా నిద్దర్రాట్లా ! మొగుడుపెళ్ళాలా లెస్బోస్ నా మీరనీ మరీ రాత్రైపోతె వాళ్ళింట్లోనే పడుకుని పొద్దునొస్తాఅని చెప్పమందిలే పడుకో! అని ఇంకొక్కతే అంటూ పక్కలోకి లాగారు అర్థంకాక, చేసేదిలేక అన్నీమూసుకునుండిపోయా పొద్దున తొమ్మిదైనా సునీజాడలేదు. నాకేమో ఖంగారెక్కువవుతోంది అప్పుడు తన ఫోన్. ఓసారి బయటికి రమ్మని. ప్రాణం లేచొచ్చింది పరుగెత్తుకెళ్ళిననాకు గుమ్మంలో గుండేగుభేల్మంది! అప్పుడే బైక్ నుండి దిగుతూ సునీత....కూడా ఎవరో...అతనేనా...? బాప్రే అతనే...రాత్రి బస్సులో బాలుడే! మొగుడి బండికూడా అంత దర్జా-డాబుతోదిగదేమో అన్నంత కాంఫిడెన్స్ చేసేచెత్తపనికూడా చెదరబెదరక చేసే చమత్కారి అది చేయూపి రమ్మంది నన్ను....కాసేపుటికిగానీ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *