పుత్రవృత 6

By | May 3, 2023
telugu sex stories పుత్రవృత 6 ఇంటికి ఇద్దరం వచ్చేసాం! పనబ్బాయ్ తలుపుతీసాక కలియజూస్తే ఇల్లుబాగానే చూస్తుందన్నట్టనిపించి కుదుటపడింది మనసు. వచ్చీరాగానే సునీత చికెనవేళు చూపి స్నానాలగదిలోకి చొచ్చుకుపోయింది. ఈలోగా చిన్నా ఎలాఉన్నాడోచూద్దామని కదిలానొలేదో చట్టున వెనకనుంచెవరో చుట్టేసారు...కళ్ళకి చేతులడ్డంపెట్టేసారు అక్కునచేర్చి బిగించి బంధించేసరికి బొమ్మైపోయాను. చిన్నా ఇలా చేయలేడే అదీగాక సునీత లోపలేఉందని గుర్తురాగానే భయంకూడా..... చిన్నానేచేసుంటే అంతకన్నానా! పూర్తిగా నయమైపోయినట్టే పనివాళ్ళా.... అంత చోరవుండదు, మా ఆయనా అవకాశమేలేదు ... పరాయివాళ్ళకా పరిస్థితేరాదు ... హుమ్మ్... ! గొంతుమార్చి చెప్పుకో అన్నారు. ఖచ్చితంగా మగ మనిషి మరింత గట్టిగా వెనకనుండినొక్కేసరికి గుబులొచ్చేసింది...ఛీ ఎవరైనా ఇదేం పద్దతి మగవాళ్ళైఉండీ ! విసుగనిపించి గట్టిగా కదిలాను వెనకెత్తులకు మరింతింతగా ఒత్తింది... అయిందేదో అయ్యింది తప్పించుకోవాలని వెనకెత్తుల్ని విసిరికొట్టా చేతులు ముఖాహానికి కాస్త చోటిచ్చాయి చప్పున తిరిగితే ఇంకెవరూ ... పెద్దాడు ! ఏయ్ ఎప్పుడొచ్చావ్... అంటూ వెనక్కితిరిగి వాత్సల్యంతో హత్తుకుపోయా. ఎంత విసుగెత్తినా వయసులో ఉన్న కొడుక్కి అలావెనకెత్తుల్ని వాడి కొట్టటంతో వొళ్ళు చచ్చుపోయింది... అయినా వాణ్ణిచూడగానే అంతా మర్చిపోయి కరిగిపోయా హైదరాబాద్ లో అక్కదగ్గరౌండి చదువు పూర్తిచేసి ఈ మధ్యే ఉద్యోగంలో చేరాబోతున్నాడు ఇంకేం రిజల్ట్స్ బాకీ జాబ్ ఇంటర్వూ రిజల్స్ రాగానే జాయినింగ్ కొన్నాలుందిగా నీకు సర్ప్రైస్ ఇద్దామని చెప్పకుండా ఒచ్చేసా అన్నాడు హత్తుకునే ఎందుకో ఎంత దగ్గరగా హత్తుకున్నా ఇందాక పట్టుకున్నట్లు కాకుండా నడుం ఇప్పుడు జగ్రత్తగా దూరం జరిపాడనిపించింది హైదరాబాద్ వెళ్ళాక కొంచెం నిండుతనంగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *