పుత్రవృత 8

By | May 18, 2023
telugu sex stories పుత్రవృత 8 ఆ తర్వాత ఒక రెండు రోజులు అంతా మామూలుగా గడిచింది సునీత, పెద్దాడు ఇంకా నేను పూర్తిగా ఒకటిగా కలిసిపోయి వంటల్లో, ఇంటి విధుల్లో, వీధుల్లో నానా హంగామా చేశాము. అంతకుముందు వెళ్తానూ అనే సునీతకూడా ఆఆQ ఊసే ఎత్తనందుకు అదీమంచికే అని నేనూ మిన్నకుండిపోయాను. మూడో రోజు అనిపించింది చిన్నాడికా జాడింపు అలవాటు తప్పితే బాగుండు అని... ఈ రెండు రోజుల నుంచి నన్ను గాని సునీతని గాని అడగలేదు వాడు కొద్దిగా బాగా తెలివికి వచ్చినట్లు అందరితో ముసలుతున్నాడు. గదిలోంచి బయటికి వచ్చేది తక్కువే అయినా లేచి నడుస్తూ హాల్లో కూడా తిరుగుతూ మామూలుగా అవుతున్నటుండి మాకు చెప్పలేని ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నట్టు అనిపించింది. మధ్యలో ఒకసారి సునీతతో నేను అబ్బాయి ఈమధ్య బాగా కుదుటపడుతున్నాడు కదూ ? అనగానే సునీత అన్నది అంతా నీ చేతి మంత్రం మహాత్మేమో ఏమో అంటూ వెటకారం ఆడింది పెద్దాడక్కడే ఉన్నందుకు భుజంతో డొక్కలో పొడిచా అది మంచికేగా అని తిరిగి నాకే సమాధానం ఇచ్చి తనని తాను సమర్థించుకుంది ఆరోజు రాత్రి పది గంటలకి భోజనాల తర్వాత అందరం పడుకుందామని ఉపక్రమిస్తుంటే...... చిన్నోడి గదిలోంచి మళ్లీ వింత శబ్ధాలు! కొద్దిగా నాకు అర్థమైనదాన్ని బట్టి ఈ శబ్దాలు చిన్న అలాంటి సమయంలో ఆ కోరిక పుట్టినప్పుడే చేస్తున్నట్టుగా నేను గమనించాను ....చిన్నా సునీత నేను ఒకే మంచం మీద కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు సునీత చప్పున లేచి నే చూసొస్తా అంటూ మాకు సమాధానం చెప్పే అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా పరిగెత్తింది అంతలోనే కొన్ని క్షణాలు కూడా అవ్వలేదు తను తిరిగి వచ్చి తలుపు దగ్గర నిలబడి నన్నొక్కదాన్నే దగ్గరికి రమ్మన్నట్టు సైగ చేసింది కానీ పెద్దాడుకూడా ఆ సైగను గమనించాడు వెళ్ళమ్మా! అదేఅనుకుంటా... ఖంగారేంలేదు ! తాపీగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *