పుత్రవృత 9

By | May 24, 2023
telugu sex stories xossipi పుత్రవృత 9 30 సెకండ్లలో మూతి చీకుళ్ళతొ పాటు పంటి బిగింపులు కూడా ఇచ్చినట్టున్నాను చినా కాస్త కంగారు పడినట్లుగా కదిలాడు నోటి నిండా నిలిచిన కండని తట్టుకోవడం నావల్ల కాక అలా పంటితో బాధించినట్టు ఉన్నాను తలను కొద్దిగా గట్టిగా పట్టి ఉంచినట్టు కొద్దిగా దూరం జరిపినట్టు చేశాడు చేసిన దానికి చిన్నాకి కూడా కొద్దిసేపు విరామం ఇద్దాం అన్నట్టుగా వాడిదాన్ని వదిలేసి ... అక్కడి నుండి లేచి ఎక్కడ వాలాలో తెలియక వాడి మంచంపై అడ్డంగా సోలిపోయాను కళ్ళు మూసుకొని అలా ఎంతసేపు ఉండిపోయానో నాకు తెలియదు.... ఈలోపల సునీత నా పక్క వచ్చి నా మొహం పై తన మొహం ఆనించి తన వెచ్చటి ఊపిరి వదులుతూ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది కళ్ళు మూసుకునే మీసాలు లేని తన స్పర్శబట్టే గుర్తించాను ప్రతిగా తన పెదాలకి నా ముద్దొకటి అందించాను ఇప్పుడు సరిగ్గా మోకాళ్లు నేల మీద ఆనించి కొద్దిగా కళ్ళుమూసుకుని కొద్దిగా ఎదపై భాగాన్ని కొద్దిగా లేపి ఉంచి ఇంకా ఆ మత్తును ఆస్వాదిస్తున్నట్టుగా ఉండిపోయాను అమ్మా! నాకింకా చాల్లా అన్న చిన్నా పిలుపుకి కళ్ళుతెరిస్తే సునీత నవ్వుతూ వాణ్ణిచూస్తూ అంతలోనే నావైపుకు చూపు మరల్చి.... హుం...వెళ్ళూ అన్నట్టుగా సైగ చేసింది చిన్నగా బుగ్గల్ని నొక్కుకుంటూ .... తప్పదన్నట్లు మెల్లిగా వెనక్కి తిరిగాను అమ్మకి బుగ్గలునెప్పెడుతున్నట్టున్నాయి నాన్నా ! త్వరగా ముగిస్తావా? లేదా కాసేపు చేత్తో చెయ్యమటావా దగ్గరికొచ్చెవరకూ అనడిగింది సునీత మరి తనచేత్తోనే ముట్టీ కొడతా అంటుందా ? చిన్నా చేతిఊపుకి ఒప్పుకున్నాడా? అనేవి నాకు అర్థంలేని విషయాలుగా అనిపించాయా క్షణంలో.. తెగించినవాడికి తెడ్డే'లింగం' అన్నట్టుగా నాబుర్రవెర్రెక్కేసిఉంది .. ఇంతదాకావచ్చి-ఇన్ని అంగుళాలు నోటగుచ్చిన

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *