సంధ్య అందమైన గృహిణి 49

By | October 23, 2022
telugu sex stories సంధ్య అందమైన గృహిణి 49 .......సంధ్య హార్బర్ కి వెళ్ళిన రోజు రాత్రి bandra లో అభిరామ్ రాజేందర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు.....అక్కడ... అభిరామ్ ముగ్గురు తో కలిసి రాజేందర్ ఇంటికి వచ్చాడు .. ఇంట్లో లైట్స్ ఏమి వెలిగిలేవు ఎంటి అనుకుంటూ నలుగురు గేట్ తీసుకొని లోపలికి అడుగు పెడతారు.... అలా గేట్ తీసుకొని లోపలికి వచ్చి ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే వాళ్ళ నలుగురికి రక్తపు దుర్వాసన వస్తుంది.. ఒక్క సారిగా కడుపులో తిప్పి హరి పక్కకి పోయి వాంతు చేసుకుంటాడు... దీనమ్మ ఎంటి ఈ వాసన చూస్తుంటే రక్తపు వాసన లా ఉంది అనుకుంటూ అభి గోడ మీద చెయ్యి పెట్టీ తడుముతూ switch వేస్తాడు.. వెంటనే లైట్ వెలుగుతుంది.. అక్కడ వాళ్ళ కళ్ళ ఎదురుగా నేల మీద చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్న కాగితాలు వాటి మధ్య రక్తం తో తడిసి ఉన్న ఒక సోఫా కనిపిస్తుంది... కింద శవాన్ని లాక్కొని వెళ్ళిన మరకలు ఉంటాయి..అభిరామ్ ఇంకా ముగ్గురు ఆ రక్తపు మరకలను చూస్తూ ఎవరు అయ్యి ఉంటారు.. సంధ్య కి ఏమైంది అనుకుంటూ వాటి నీ follow అవుతూ ఇంటి వెనుక నుండి కొద్దిగా దూరం వస్తారు.. అక్కడ కొద్దిగా దూరం రాగానే ఒక చోట మగ మనీషి శవం కనిపిస్తుంది.. నలుగురికి సంధ్య కాదు అని కాస్త మనసు కుదుట పడింది..ఇంతకు అతను ఎవరు చూడండి అని అభిరామ్ అన్నాడు... శివ ఇంకా అభి వెళ్ళి శవాన్ని చూసి సార్ ఇతను రాజేందర్ మన సంధ్య మేడం వాళ్ళ మామ గారు.. అని అన్నారు.. అభిరామ్...ఎంటి అంటూ వచ్చి శవాన్ని చూస్తూ ఇతన్ని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *