సర్పంచ్ గారు 8

By | November 20, 2022
telugu sex stories సర్పంచ్ గారు 8 స్వేచ్ఛ ఇది రెండు అక్షరాల పదం..కానీ పేదవాడు ఇప్పటికీ మన దేశంలో స్వేచ్ఛ గా లేడు... రాహుల్ ఇంకా రాఘవ ఇద్దరు వాసుకి నీ follow అవుతూ ఇంటి వరకు వచ్చేశారు.. అక్కడ వాసుకి కూతురు తన కోసం చూస్తూ ఉంది.. వాసుకి ఇంటి రోడ్ గేట్ తీసి లోపలికి వెళ్తుంటే రాహుల్ వచ్చి మేడం sorry చెప్పాను కదా నేను క్షమించండి అని అడిగాడు..వాసుకి కోపంగా చూస్తూ వెళ్ళిపోయింది.. రాహుల్...దీనమ్మ దీనికి గుద్ద నిండా పళ్ళు ఉన్నాయి . లంజ ముండా మామూలుగా దెంగకుడడు ఇలాంటి దాన్ని అంటూ రోడ్ అవతల కు వెళ్లి సిగరెట్ తీసి వెలిగించాడు.. రాఘవ...ఇది అంత తేలికగా లొంగే రకం లా లేదు చూద్దాం ఇది లైన్ అయిన చాలు ఊర్లో ఉన్న అన్ని రోజులు అంటూ ఇంటి వైపు చూస్తున్నాడు... వాసుకి ఇంట్లోకి వస్తుంటే ఎవరు అమ్మ వాళ్ళు నీకు sorry చెప్తున్నారు అని అడిగింది కీర్తి.. వాసుకి ...ఆ వెధవలు వల్లే నా చెయ్యి విరిగింది. అయిన వాళ్ళ గురించి ఎందుకు లే ఇదిగో బొట్టు పెట్టుకో కుంకుమ దేవుడి పటం దగ్గర పెట్టి ప్రసాదం తీసుకో అని చెప్పింది... కీర్తి ఓహ్ అయితే వీళ్ళ వల్లే అమ్మ చెయ్యి విరిగిందా. వీళ్లకు బుద్ది చెప్పాలి అని అనుకుంటూ వాసుకి తో పాటు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది... .....hip hop...hip..hoppp let's do it again 1...2...3.... Ok repeat the steps and formation.. అంటూ గట్టి గట్టిగ మాటలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి... ఆహ్ చెవులు చిల్లులు పడేలా ఉన్నాయి ఎంటి ఈ గోల అనుకుంటూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *