షీ మేల్ 12

By | May 18, 2023
telugu sex stories షీ మేల్ 12 సారిక ఫోన్లో : ఏంటీ సడన్ ట్విస్టులు వంశీ : ఏమో.. అడిగితే ఏమి చెప్పలేదు.. సారిక : ఎప్పుడు బైలుదేరుతున్నారు వంశీ : నాన్న బైటికి వెళ్ళాడు, ఇవ్వాళే వెళతాం.. ఉండు ఇంకో కాల్ వస్తుంది.. మళ్ళీ చేస్తా అని ఇంకో కాల్ లిఫ్ట్ చేశాను.. హలో ఎవరు లత : నేను.. లతని వంశీ : ఆంటీ.. చెప్పండి.. లత : నీతో మాట్లాడాలి.. వంశీ : (దీనితో ఒక పంచాయితీ ఉంది కదా) ఆ.. వస్తున్నా లత : ఇప్పుడే రా వంశీ : ఆ.. వస్తున్నా అని పెట్టేసి పాత ఇంటి దెగ్గరున్న లత ఆంటీ ఇంట్లోకి వెళ్లాను. నాని కనిపించలేదు.. లత ఆంటీ ఎదురు వచ్చి నన్ను చూసి చెయ్యి పట్టుకుని బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళ్ళింది. లత : ఆ రమేష్ చెప్పాడు వంశీ : నీకున్న రంకు మొగుళ్ళలో ఈ రమేష్ ఎన్నో వాడు..

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *