షీ మేల్ 13

By | May 24, 2023
telugu sex stories షీ మేల్ 13 హా... ఇప్పుడైనా చెప్తారా లేదా అని మొహం తుడుచుకుని టవల్ పక్కన పెట్టేసి అక్క పక్కన కూర్చున్నాను. సుదీప్ : నీకొక విషయం చెప్పాలిరా వంశీ : అదేదో చెపుతావనే కదా, ఇంత దూరం వచ్చింది.. చెప్పు చెప్పు చందన : చెప్పేదాకా వినవా ఏది.. అని విసుక్కుంది వంశీ అక్క వందన మాత్రం తల కిందకి వేసి మౌనంగా కూర్చుంది. సుదీప్ : అమ్మా నేనసలు విడిపోలేదు.. అని వంశీని చూసాడు, వంశీ అమ్మ చందన, అక్క వందన ముగ్గురు వంశీ వంక చూసారు. వంశీ : ఆ.. తరవాత ఏంటో చెప్పు చందన : అదేంట్రా నీకు.. వంశీ : ముందు చెప్పండి. సుదీప్ : అమ్మా నేను ఒక కారణం వల్ల విడిపోవాల్సి వచ్చింది. వందన : మీరాగండి.. పండు.. నాతోరా అని వంశీ చెయ్యి పట్టుకుని మేడ మీదకి లాక్కెళ్ళింది. వంశీ : ఏంటే.. ఇదీ వందన : అమ్మా నాన్న నా వల్లే విడిపోయారు.. ఎందుకంటే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *