షీ మేల్ 7

By | April 19, 2023
telugu sex stories షీ మేల్ 7 వంశీ : ఎల్లుండికి అంతా ఓకేగా.. ఆ.. అది నేను చూసుకుంటా అన్నా.. ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే చాలా పెద్ద రిస్క్ తీసుకున్నానేమో అనిపిస్తుంది.. మ్యాచ్ గెలవకపోతే నా బతుకు బస్టాండె.. మనోళ్లు ఎవ్వరు హ్యాండ్ ఇవ్వకపోతే అదే చాలు.. ఇంకేదో కొంతసేపు అవతలి వాళ్ళు మాట్లాడింది విని ఫోన్ పెట్టేసి ఉఫ్.. అని గాలి ఊదుతూ తల పట్టుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాడు.. సారిక ఇంకా చూస్తూనే ఉంది.. వంశీ లేచి షర్ట్ విప్పి డిప్స్ కొడుతుంటే సారిక కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని చూస్తుంది.. సిక్స్ పాక్స్ లేకపోయినా పొట్ట లేదు.. ఆ కట్లు తిరిగిన వి షేప్ బాడీ.. ఆ జబ్బలు చూడగానే సారిక తనకి తెలియకుండానే బొటన వేలి గోరు నోట్లో పెట్టుకుని కొరుకుతుంది.. ఒక ముప్పై డిప్స్ కొట్టి లేస్తుంటే ఎవరో ఉన్నారనిపించి చూసాను, సారిక దాని కళ్ళు.. ఏం చూపే అదీ అనుకున్నాను.. దాని కళ్ళలోకి చూడగానే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చాను, అందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే నాకేం తోచక ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని కూర్చున్నాను.. పిన్ని ఫోన్ చేసింది. సమీర : ఎక్కడున్నావ్ రా.. అన్నానికి కూడా రాలేదు వంశీ : టీచర్ ఇంట్లో.. తను ఊరు వెళ్ళింది.. ఇంటికి కాపలా కూర్చున్నాను సమీర : తిన్నావా వంశీ : లేదు తింటాను.. నువ్వు తిన్నావా సమీర : లేదు వంశీ : సరేలే బై.. సమీర : హా.. బై ఇంతలో హరి వచ్చాడు.. : వంశీ రా తిందాం వంశీ : లేదు.. మీరు వెళ్లి తినండి..

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *