స్పార్మ్ దోనర్ 9

By | December 13, 2022
telugu sex stories స్పార్మ్ దోనర్ 9 అందరూ ఆశ్చర్యం గా చూస్తున్న సమయం లో సత్య కు మనసులో ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం గా ఇలా చెప్పాడు సత్య : మీరు విన్నది నిజమే నేను మీలో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుంటున్న ఎది ఎందుకు అంటే మొదటిది మీలో కొంత మందికి నా స్వార్థం కోసం నేను మిమ్మలని ఇలా తెచ్చాను అనుకోవచ్చు కానీ అల చేసే వాడిని కాదు నేను ఇది చేస్తున్నది మా అమ్మ ఆశయం కోసం నా అమ్మ మన కాలనీ వాళ్ళ జీవితాలు మార్చాలి అనుకుంది కానీ అది నా ఒక్కడి ప్రయత్నం తో సాధించలేను అందుకే ఇందులో మీ సాయం అడిగి మిమ్మలని మళ్ళీ ఈ వృత్తిలోకి లాగాను కానీ మన తరువాత తరం అల ఉండకూడదు సమాజం లో వేరే పొజిషన్ లో ఉండాలి వాళ్ళకి ఇస్తమున్నది చేయాలి కానీ ఇప్పటి వరకు మన పై ఉన్న ముద్ర లంజ అని లేదా లంజ కొడుకు , లేదా లంజ ముండా అని పిలిచారు అలాగే మన ఇల్లు ఎది పూరి గుడిసె నుండి మారలేదు మనకి ఒక సమస్య వస్తె మనకి దాన్ని తిరుచుకోవడానికి సరిపడా డబ్బులు ఉండేవి కాదు మీరే చెప్పండి ఇంతకు ముందు ఇంత మొత్తం ఒకే సారి చూసారా మీరు అందరూ : లేదు లేదు సత్య : ఇంకా రెండవది నెక్స్ట్ మన తరువాత పుట్టే ప్రతి బిడ్డకు తండ్రి అనే వాడు ఉండాలి నా నుండే అది మొదలవ్వాలి అనుకున్న సో ఇందులో మీకు ఏమైనా ఇష్టం లేని వాళ్ళు చెప్పండి అందులో నుండి నాకు ఇష్టం లేదు అని ముందుకు వచ్చింది సత్య : ప్రభావతి ఏమి నేను అంటే ఇష్టం లేదా ప్రభావతి : నువ్వు అంటే ఇష్టం ఉంది నాకు నీ మాడ్డ సుఖపడాలి అని ఉంది కానీ నీ తో కలకాలం నడిచి లంజ మొగుడు అనిపించాలి అని లేదు సత్య : మన బ్రతుకులో ప్రస్తుతానికి అదే కానీ మన జీవితాలు ఒక రోజు మారుతుంది అందుకోసం మనం చాలా డబ్బులు సంపాదించాలి అందుకే మన శరీరాన్ని పెట్టుబడిగా పెడుతున్నాము అలాగే ఇందులో ఇంకొక విషయం నా మీరు పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల మీకు నేను మొగుడిని అవుతాను కానీ మీరు ఈ వృత్తిని వదలరు అలాగే నా ముందర

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *