స్పార్మ్ దోనర్ 11

By | December 22, 2022
telugu sex stories స్పార్మ్ దోనర్ 11 తను సెట్ చేసిన ఇంటి దగ్గరకు వెళ్ళి అందరినీ చూసాడు అందరూ చూడడానికి బ్రోతల్ హౌస్ లో లంజలు ఎలా ఉంటారో అల ఉన్నారు ఇలా ఉంటే వీళ్ళు చేస్తున్న పని గురించి అందరికీ తెలిసిపోతుంది అలాగే ఫీచర్ లొ వాళ్ళను వేరే వాళ్ళలా చుపియడం కోసం తను చేస్తున్న పనులు అన్నీ వృదా అవుతుంది తనకి ఏమి అర్ధం కావడం లేదు అలాగే తను కస్టమర్స్ దగ్గరకి వెళ్తున్నాడు అప్పుడు ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కావాలి కానీ వాళ్ళలో ఎవడు చదువుకున్న వాడు ఆడది ఎవరు లేరు ఇదే ఆలోచనలో పద్మ ఇంటికి వెళ్ళాడు లోపలకి వెళ్ళా గానీ సోఫాలో ఒట్టి టవల్ తో కూర్చొని ఉంది సత్య నేరుగా వెళ్ళే సరికి సోఫాలో కుచో మని లేచి సత్య ముందరే టవల్ విప్పి సారి చేసి కట్టుకొని సత్య తో సత్య అదే నేను చెప్పను కదా పెద్ద బిజినెస్ మేన్ అని వాళ్ళు నువ్వు చెప్పినట్టు చేయడానికి ఒకే నువ్వు ఎంత దిగిన ఇస్తారు అని వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి ఫోన్ చేయమనింది దానికి సత్య సరే అని అన్నాడు గానీ తన మొహం చూసి ఎంటి సత్య ఎదో లా ఉన్నావు అనింది అందుకు సత్య అంతా చెప్పి ఇప్పుడు ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదు అన్నాడు అందుకు సత్య నీ బాధ అదే అయితే నా దగ్గర రెండిటికీ సమాధానం ఉంది అనింది పద్మ అల చెప్పగానే ఏంటో చెప్పు అన్నాడు అందుకు పద్మ నాకు తెలిసిన ఒక మనిషి ఉంది పేరు లీల తనుబొక ట్రాన్స్ జెండర్ ఫెషన్ డిజైన్ చేసింది తనకు సరైన అవకాశం ఎక్కడా దొరకలేదు నువ్వు చెబుతున్నట్టు అందరినీ హోమ్లీ ఆడవాళ్ళల తను మార్చగలదు అలాగే అకౌంట్స్ డీలింగ్స్ కూడా చేయగలదు ఒక్క సారి తనని కలుస్తావా అనింది మీరు చెబితే ఎవరినైనా నమ్ముతాను అన్నాడు సరే ఇక్కడే ఉండు ఫోన్ చేసి రమంటా అనింది తను ఫోన్ చేసి తనని ఇంటికి రమ్మని ఉండు బట్టలు మార్చుకొని వస్తా అని టవల్ విప్పేసి అలానే నగ్నం గా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *