స్పార్మ్ దోనర్ 2

By | November 6, 2022
telugu sex stories స్పార్మ్ దోనర్ 2 ఇంతకీ డాక్టర్ పేరు చెప్పలేదు కదా తన పేరు పద్మ పద్మ సత్య వీర్యాన్ని టెస్ట్ కి పంపిస్తే ఇంకో పక్క సత్య చేష్ పే చేయడానికి క్యాష్ కౌంటర్ కి వెళ్తే వాళ్ళు వేసిన బిల్ అమౌంట్ తన దగ్గర లేదు అందువల్ల వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే పడమ తన దగ్గరకి వెళ్లి ఆ విషయం కనుక్కొని తా బిల్ తను కట్టి అతను అడ్రెస్స్ కనుక్కుంది. సత్య ఆమె తనకు హెల్ప్ చేయడం తో తన అడ్రెస్స్ ఇచ్చి ఆమెకు thanks చెప్పి మీ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు .ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తూ అమ్మ నేను ఎంత వెతికినా జాబ్ దొరకడం లేదు అమ్మ నా కోసం నీ ఎంతో చేసిన నీకు ఈ కొడుకు ఒక మంచి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేక పోతున్న అమ్మ అని ఏడుస్తుంటే సత్య అమ్మ చూడు నాన్న మా బ్రతుకులు ఇంతే నాకు తెలుసు ఇంకా ఎక్కువ కాలం నేను బ్రతకమని కానీ ఈ రోజు నువ్వు ఇలా ఉందా వచ్చు కానీ నీకు ఒక మంచి రోజు వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు నాకోసం ఒకటి చేయాలి అదే నా కోరిక అది ఏమిటంటే నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి ఈ గూడెంలో ఆడ వాళ్ళు రోజు ఒకరితో పనుకొనీ పక్క లోకి వచ్చిన వాడికి సుఖాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళు అండకరం లోకి వెళ్తూ చాలా వరకు ఎదోబొక వ్యాధితో చనిపోతూ ఉన్నారు అలాగే మా జీవితాలు ఈ గుడిసెల్లో ఉందిపోతు ఉన్నాయి మాకు పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టుకొని హాయిగా జీవించాలి అని ఆశ ఉంది . ఆ కోరిక నేను లేక పోయిన ఈ గూడెం వాళ్ళకి రుచి చూపించి కన్న అదే చాలు ఈ అమ్మకి అని సత్య తో చెప్పింది ఇంకా వారం గడిచింది వాళ్ళ అమ్మ ఆరోగ్యం రోజు రోజుకీ క్షీణిస్తూ ఉంది . ఒక పక్క సత్య జాబ్ కోసం వేతకని చోటు, అడగని వారు లేదు అల ఉండంగా ఒక రోజు తిరిగి తిరిగి అల ఇంటికి సాయంత్రం 5 గంటలకి వస్తె పక్కింటి రంగమ్మ అత్త సత్య నిన్ను కలవడానికి ఒక మేడం వచ్చింది నీతో ఎదో మాట్లాడాలి అంటే ఈ కార్డు ఇచ్చి నైట్ 8 గంటలకి రమ్మనింది అని చెప్పింది చూస్తే కార్డ్ పై డాక్టర్ పద్మ అని ఉంది. డాక్టర్ అని ఉండడం తో ఎవరు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *