సుబ్బిగాడు 10

By | November 29, 2022
telugu sex stories సుబ్బిగాడు 10 రక్ష : ఏంటి అలా చూస్తున్నావ్ సుబ్బు : నాకింకా ఏదో కలలో ఉన్నట్టే ఉంది రక్ష ఇద్దరి మీద ఉన్న దుప్పటి కొంచెం పక్కకి జరిపింది గాలి ఆడటానికి, అంతే సుబ్బు చూపు రక్ష ఎద దెగ్గరే ఆగిపోయింది. రక్ష : ఓయి సుబ్బు : ఆ రక్ష : ఇటు చూడు సుబ్బు : ఆ పని మీదే ఉన్నాను రక్ష వెంటనే దుప్పటి కప్పేసింది, అప్పటికి గాని మనోడు చూపు మళ్ళీ రక్ష వైపు తిప్పలేదు రక్ష : ఇవ్వాల్టికి రెండు రోజులు మనం ఈ మంచం ఎక్కి, మళ్ళి కొత్తగా చూసినట్టు చూస్తావే సుబ్బు : అబ్బా సరిపోలేదు నాకు అని దుప్పటి లాగడానికి చెయ్యి వేసాడు రక్ష : వదిలేస్తే ఇక అదే పని మీద ఉంటావ్ నువ్వు, ఒకసారి బైటికెళ్లి చూడు ఎవరైనా ఉన్నారో లేదో నేనస్సలు ఏమి పట్టించుకోలేదు. సుబ్బు : నా మాయలో పడి అన్ని మర్చిపోయావా రక్ష : నీకంత సీన్ లేదు, ఏదో పాపం పిల్లోడు ఇక ఏడుస్తున్నాడని.. నీ ఏడుపు మొహం చూడలేక పెళ్లి చేసుకున్నాను సుబ్బు అలిగినట్టు మొహం పెట్టి లేచి కూర్చున్నాడు రక్ష : సరే సరే.. నేను కూడా నిన్ను ప్రేమించాలే అని సుబ్బుని మీదకి లాక్కుని ముద్దు పెట్టుకుంది. సుబ్బు : తరవాత రక్ష : నగ్నంగా ఇంత అందమైన పెళ్ళాన్ని పెట్టుకుని తరవాత అంటే ఏం చెప్పను అని కసిరింది ప్రేమగా సుబ్బు : నా గుర్రం ఎప్పుడు రెడీనే, నీ పచ్చి గడ్డిని నమిలేయ్యమంటావా రక్ష : పచ్చ గడ్డా సుబ్బు : హహహ్ ఇంకా తడిగానే ఉంది అక్కడా అని చెయ్యి వేసాడు రక్ష చేతి మీద కొట్టి లేచి బాత్రూములోకి దూరి డోర్ వేసే ముందు వెనక్కి తిరిగి వాలుగా వంగి వస్తున్నావా అని అడిగింది సుబ్బు : ఎత్తుకుని తీసుకెళ్ళు రక్ష : అది నేను అడగాలి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *