తేలు కుట్టిన దొంగలు 11

By | May 25, 2023
telugu sex stories తేలు కుట్టిన దొంగలు 11 ఇద్దరి హృదయాలూ వేగంగా కొట్టుకుంటూండగా, వేడి రక్తం ఇద్దరి నరాల్లోనూ ఉరుకులెత్తింది..... మధ్య మధ్య స్వల్ప విరామాలతో ఇద్దరూ ఒకరినొకరు చాలా సేపు ముద్దాడుకున్నారు.... కాలం స్థంభించినట్లుగా, పరిసరాలను మర్చిపోయి ఇద్దరూ ఒకరి నొకరు వాటేసుకుంటూ అధర చుంబన రతి లో లీనమై పోయారు..... అక్క నాలుక నుండి అధరామృతాన్ని గ్రోలిన కొద్దీ, రమణి లో హార్మోనులు రిలీజవుతూ, ఇక ఆమెను తాళ జాలని స్థాయికి తీసుకెళ్ళసాగాయి.... తన ప్రౌఢ అధర రసాలను అమృత సమానంగా గ్రోలుతున్న చెల్లెలి తమకాన్నిచూసిన జ్యోతిలో, హార్మోను లు ఆవధులు మించి విడుదల అవుతుండగా, ఆమెకు చెల్లెలి పై వాంఛ శిఖరాలకు చేరుకుంది.... ఆమె లోని రక్తం అంతా తొడల మధ్యకు ఉరుకులెత్తింది.... చెల్లి తో సంగమానికి ఆమెను సిద్దం చేయసాగింది.... ఆ తీవ్రాతి తీవ్రమైన, సుదీర్ఘమైన అధర చుంబనం కూడా ఇద్దరికీ సరిపోలేదన్నట్లు, ఇద్దరూ ఒకరి ఎంగిలి నొకరు మరింతగా పానం చేస్తూ, మరింత, మరింత త్రృష్ణ తో గ్రోలసాగారు.... ఆ అవధులు లేని అధరామృతపానానికి తోడు, ఒకరిపై ఒకరు చేసుకుంటున్న సన్నిహిత శృంగార చేష్ఠలూ, కౌగి లింతలూ, ఇద్దరిలోనూ చాలినంత అగ్గి రాజేసాయి.... ఉడుకులెత్తిన రక్తం ఇద్దరికి నర నరాలనూ పురులెక్కించ సాగాయి.... ఒకరితో ఒకరు సంగమించాలన్న వాంఛ, ఇద్దరి లోనూ ఓపలేనంతగా పెరిగి, పతాకస్థాయికి చేరింది..... జ్యోతి లోని కామప్రకోపం అయితే, రమణికు మరింత స్పష్టంగా తెలియరాసాగింది.... అక్క, పై చేయి తీసుకొనేందుకు తయ్యారుగా వుందని ఆమె కళ్ళలోని కాంక్ష రమణికి చెప్పకనే చెప్పింది... ఆమె మదన కుహరంలో రసాలు స్రవిస్తూ వుండగా, ఆమె స్థ్రీ పుష్పం ఉప్పొంగి పెద్దదయింది.... అక్కలో ఆడతనాన్ని మించి ఆమె కళ్ళలో ప్రకాశిస్తున్న ప్రబలమైన కాముకత్వం కి ఆమె దాసురాలైంది.... అక్క చేతుల్లో చేతల్లో తాను కరిగిపోవాలని శరీరం మొత్తం తాళజాలని, ఆపుకోలేని కోరికతో నిండిపోయింది. ఆమె లోని వాంఛలన్నీ ఒక్కసారిగా మేలుకొని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *