తేలు కుట్టిన దొంగలు 2

By | September 16, 2022
telugu sex stories తేలు కుట్టిన దొంగలు 2 “రాజా ఇంకెందుకు ఆలస్యం..???”మత్తుగా గొణిగింది.... “దేనికి..??!!”గట్టిగా ఆమెను కావలించుకుంటూ అడిగేడు అతడు.... “అక్కడ ఏమీ తెలియనట్లు..?!!తమరు ఇంకా పాలు తాగే పాపాయి కాబోలు...హుమ్మ్...?!!”అని ముద్దులు గుడుస్తూ, వగలు కురిపిస్తూ, తానూ అతడిని కౌగలించుకొంది... అతడి మగతనం తన తొడల మధ్య గట్టిగా గుచ్చుకుంటూ వుంటే ఆమెకెంతో హాయిగా వుంది.... అది త్వరగా తనలోపలికి చొచ్చుకు పోవాలని ఆమె ఆడతనం ఆవురావురుమన సాగింది..... “నేనెప్పుడూ పాలు తాగాలి అనుకొంటూ వెంపర్లాడుతూ వుండే వాడిని....నా కధ నంతా వింటే గానీ నాకు బాయి మీదున్న వ్యామొహం నీకు అర్ధం కాదు....వింటావా ప్రేయసీ..ఇంకా నాలుగైదు గంటలుంది కాబట్టి, సమ యాభావం కాబోదేమో....?”అని ప్రతిపాదిస్తూ ఆమె చన్ను మూతులను సైత్తుగా పిసక సాగాడు.. రమణి ఆడతనం దెంగుడు కోసం కుత కుతలాడుతున్నా, ప్రొఫెసర్ ఈ prince కధ ఆగమ్య గోచరంగా వుంది పూర్తి గా తెలుసుకొంటే బావుంటుందని తనతో అన్న మాటలు జ్ఞాపకం రాగా..తనకీ అతడితో అదరా బదరా దెంగించుకొని వెళ్ళి పోకుండా తాపీగా అతడి జీవిత రహస్యాలు అతడి తోనే చెప్పించుకొని తెలుసుకోవాలన్న ఆలోచన కలిగి....“అదేంటి రాజా అలా అంటారు....రాజమాత మీకు రొమ్ములు తృప్తి అయ్యేలా చేప లేదా..? వయస్సు వచ్చాక కూడా మీకు అలాంటి గిలి కలిగితే, మీరెంతయినా రాజకుమారులు కదా....రాజు కావాల నుకుంటే దెబ్బలకి కొదవా...అన్నట్లు మీకు చమ్మగా దెంగుకునేందుకు ఆ బాయి కుతి తీర్చుకొనేందుకు అంతః పురంలో ఆడువారే కొదవయ్యారా....?ఇప్పటికీ మీకు ఆ లోటు గుర్తుకు వస్తోందా..?అయితే చెప్పండి నాకూ వినాలని కుతూహలం గా వుంది...”అంది prince రెండు చేతులా నిమురుతూ ప్రోత్సాహంగా.... **** రాజా విక్రమ సింహుడు చాలా బలమైన రాజుగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన వాడు.... తను రాజ్య పాలనలోనూ విస్తరణలోనూ సతతం నిమగ్నమై వుంటూ దొరికిన అల్ప స్వల్ప తీరిక సమయాల్లో మహారాణీ పొందు సుఖాలను రుచి చూసే ఆబతో వుంటూ తన వొక్కగా నొక్క కొడుకైన బలదేవరాజు తో యెక్కు వ సమయం గడపలేక పోతూ వచ్చాడు.... ఆ అందాల రాణి కి కూడా యెప్పుడో అప్పుడప్పుడూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *