తేలు కుట్టిన దొంగలు 3

By | September 22, 2022
telugu sex stories తేలు కుట్టిన దొంగలు 3 చిరునవ్వులు మోహకపు చూపులు రువ్వుతూనే, తన అందుబాటులో వున్న తలగడను వొక దాన్ని తీసి, తన కాళ్ళ వద్ద నేల మీద వేస్తూ, తొడలు వెడం గా చేస్తూ, పాదాలు రెండింటిని ఆ దిండుకి ఇరుప్రక్కలా చేరుస్తూ కాళ్ళ నూ విశాలంగా చేసి, యువ రాజుని ఆ దిండు మీద మోకరిల్ల మన్నట్లు కనుసంజ్ఞ చేసింది.... కామాతురుతలో బాలదేవుడికి తాను వొక సేవకురాలి కనుసైగలకి ఆడుతున్నానన్న భావన కలగక పోగా, ఆమె అందించబోయే అమృతాల ఆస్వాదన కోసం, తను విప్పదీసి వుంచిన మధ్య దిండు మీద మోకరిల్లాడు, ఆమె మందమైన తొడల ను నిమురు తూ మెల్లగా తన చేతిని వొక దాన్ని ఆమె నడుం చుట్టూ చూడుతూ....ఆమె కళ్ళలోకి తపనగా చూస్తూ.... చాలా కాలం తర్వాత మగ స్పర్శకి ఆమె ఆడతనం నరాలు పూరెక్కుతున్నట్లు అవుతూంటే, ఆమె తనలో చెల రేగే భావావేశాలని పెదిమలను బిగబట్టి ఆపుకుంటూ, తన చిరు మందహాసంతో అతడికి ప్రేరణ కలిగిస్తూ వో చేత్తో అతడి వెన్ను, మరొ చేత్తో అతడి తలను, ప్రియమార నిమిరింది.... ఆ క్షణంలో పాములోడి నాగ స్వరం కి నృత్యం చేసేందుకు తయ్యారుగా వున్న పాములా చెలరేగేందుకు, అతడి మనస్సు తనువు వూరకలు వేస్తున్నాయి.... బలంగా, మెత్తగా, నున్నగా, తన అరచేతికి తాకుతున్న ఆమె బలువు తొడలను కొద్ది సేపు నిమిరాక, అతడు ఆ చేతిని ఆమె వుదరం మీదికి పోనిస్తూ, ఆమె చన్ను ముచ్చికల నుండి సన్నటి ధారగా క్రిందకు జారి, స్తన గోళాల క్రిందుగా చిన్న బిందు వులుగా చేరిన చనుబాలను తదేకంగా చూస్తూ, ముని వేళ్ళ తో వాటిని సంగ్రహిం చి నోటి లోకి తీసుకొని చప్పరించాడు.. ఆ కొద్ది పాటి పాల రుచికే, అతడిలో, ఆమె పాలిండ్లను ఆబగా కరుస్తూ పాలు కుడుచుకోవాలన్న కోర్కె రేగగా బాయమ్మ కళ్ళ లోకి అనుమతి కోసం అన్నట్లు చూస్తూంటే, ఆమె మోహకంగా నవ్వి, ఆమె కుడి అరచేతిని అత డి తల వెనుకగా విస్తారంగా పరుస్తూ, అతడి ముఖాన్ని తన పొదుగుల వంక లాక్కుంటూ...“చీక్కో....నీ పసిత నం లో కుడిచినట్లు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *