వదిన 19

By | September 29, 2022
telugu sex stories xossipi వదిన 19 పొద్దున్నే లేచి బైటికి వచ్చి మెట్ల మీద కూర్చున్నాను అప్పుడు జరిగిన గొడవ దెగ్గరనుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరూ నాతోటి మాట్లాడట్లేదు, బ్రష్ చేస్తూ ఆలోచిస్తున్నాను...నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను నేనూ వాళ్ళని కదిలించట్లేదు...కాలేజీ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చెయ్యాలో ఒక సారి చిన్నాతొ మాట్లాడి ముందుకి వెళ్లడం మంచిది అని అనుకుంటుండగా....చిన్నా వాళ్ల అమ్మ నా దెగ్గరికి వచ్చింది. పల్లవి : చిన్నాతొ మాట్లాడాలి... నెంబర్ చెప్పాను...ఫోన్ లో సేవ్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళింది. ఫ్రెష్ అయ్యి ప్రణీతకి కాల్ చేసాను మూడో సారి ఎత్తింది... ప్రణీత : (ఆయాసంగా) హలో... అక్షితా.....అమ్మా!.. నేను మళ్ళీ చేస్తానే.. ఉమ్మ్మ్... ఆ ఆ! బాయ్... ఆమ్మో మధ్యలో కాల్ చేసినట్టున్నాను ఇంకా నయ్యం నన్ను తిట్టలేదు, అయినా దీనికి బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు కదా ఎవడితో వేయించుకుంటుంది ఇదీ, ఆరు నెలల నుంచి అడ్రస్ లేదు పెళ్ళికి రాలేదంటే అర్ధం చేసుకోవచ్చు పాపం లవర్ పెళ్లి ఎలా చూస్తుందిలే అనుకున్నా.... ఇప్పుడేమో తెగ గింజకుంటుంది ఈ ఆరు నెలల్లో నాకు తెలీకుండా ఎవరినైనా ప్రేమించి ఉంటుందా...ఏంటో ఈ మిస్టరీ.... ఒక అరగంట తరువాత అదే కాల్ చేసింది. అక్షిత : ఏం మాట్లాడకుండా ఇందాక ఎవరితో వేయించుకున్నావ్ అది మాత్రం చెప్పు. ప్రణీత : అదీ... అక్షిత : లవరా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *