వదిన కాని వదిన 10

By | August 24, 2022
telugu sex stories వదిన కాని వదిన 10 వదిన: (కను బొమ్మలు ఎగిరేస్తూ..నవ్వుతూ..) ఏంటి..!! నేను: నువు సూపర్ వదిన వదిన: (అన్న గ్లాస్ చూపిస్తూ..) కాస్త ఎక్కువ పోయి.. నేను: అలాగే మనసులో అనుకున్న, తను ఏమైనా చేయగలదు, పరిస్థితి ఎలా అంటే అలా మార్చుకుంటుంది, ఆ తెలివి ఉంది బాగానే. కామాతురాణాం న భయం న లజ్జ. అలా అని తను తప్పు మనిషి కాదు. ఇంకో మగాడిని కూడా వేరే ఉద్దెశంతో చూసే రకం కాదు. కానీ తనకు రొమాన్స్ అంటే ఇష్టం, సెక్స్ అంటే ఇష్టం, ఇవి ఆశపడినట్లు దొరకనప్పుడు కూడా ఇంకో మగాడి దగ్గరకు వెళ్ళలేదు, కానీ అనుకోకుండా జరిగిన ఒక సంఘటన తను ఆశపడిన దాన్ని వచ్చేలా చేసింది. తనకి తెలిసి అది అనుకోని సంఘటన. అది అలాగే ఉంచుదాం ఎప్పటికీ అనుకున్న. కొన్ని విషయాల్లో నిజం చెప్పడం కన్నా అది దాచి ఉంచడమే ఉత్తమం అనుకున్న. నేను ఇదంతా ఆలోచిస్తుండగా.. వదిన: (చిన్నగా నవ్వుతూ.. బొమ్మలు ఎగిరేస్తూ..) ఏంటి..? ఎదో ఆలోచనలో పడ్డట్లున్నావ్? నేను: ఏమి లేదు వదిన.. వదిన: (గాల్లో ఒక ముద్దు ఇచ్చి..) ఏంటో చెప్పూ... (రాగాలు తీసింది..) ఈ రాత్రి ఇక పండగే అనుకున్న.. అన్న వచ్చి కూర్చున్నాడు. ఆలా మాట్లాడుకుంటూ డ్రింక్స్ ముగించేసి, కాస్త తినేసాం. అన్న: శ్రీనుకి గెస్ట్ రూమ్ చూపించు ప్రసన్న.. వదిన: బెడ్ షీట్స్ అవి పరిచి వస్తా.

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.