వదిన కాని వదిన 11

By | August 30, 2022
telugu sex stories వదిన కాని వదిన 11 మెలకువ రాగానే ఊహల్లోకి వదిన వచ్చింది. ఇంకా కళ్ళు కూడా తెరువలేదు నేను. ఒళ్ళంతా నొప్పి, ముఖ్యంగా నడుము. లేసే పరిస్థితిలో లేను. అయినా వదిన ఆలోచనతో మొడ్డ మాత్రం మెల్లగా లేస్తుంది. తను లేసిందో లేదో, అన్న ఏంచేస్తునాడో, పొద్దున్నే వెళ్తా అన్నాడు, వెళ్ళాడో లేదో. ఇలా ఆలోచిస్తుండగా అన్న గొంతు వినపడింది. నేను పడుకున్న రూమ్ బయటే ఉనట్లున్నాడు. శ్రీను లేసావా అని డోర్ ఓపెన్ చేసాడు. నేను ఇంకా నిద్రలోనే ఉన్నట్లు కదలకుండా ఉన్న. ఇంకా లేసినట్లు లేడు ప్రసన్న, లేసాక ఫ్రెష్ అయి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి పంపించు. పాపం అలిసిపోయినట్లున్నాడు. వదిన అలాగే అని జవాబు ఇచ్చింది. తను లేసి ఇంటి పనులు చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇంతలో.. అన్న: సరే నేను వెళ్ళొస్తా.. వదిన: వచ్చేప్పుడు కూరగాయలు తీసుకురా కార్తీక్, అయిపోయాయి.. అన్న: నేను తిరిగి వచ్చే టైంకి అన్ని మూసేస్తారేమో ప్రసన్న? వదిన: ఈ రోజు కూడా లేట్ గానే వస్తావా అయితే..? అన్న: ఈ రోజు కొద్దిగా లేట్ అవుతుందిలే. నువ్వు వెయిట్ చేయకు తినేసి పడుకో.. శ్రీనుతో పాటు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొస్తావా, ఆంటీని పలకరిచినట్లు ఉంటుంది, అలాగే కూరగాయలు తీసుకురావచ్చు నువ్వు.. వదిన: మ్మ్.. సరే.. ఇంకా పాత ఇల్లు క్లీన్ చేయాలి కార్తీక్.. అన్న: అది ఈ వీకెండ్ చేయొచ్చులే.. కంగారు పడకు, ఓనర్ తో మాట్లాడా.. వదిన: అలాగే.. అలా అన్న వెళ్ళిపోయాడు. ఇక మనదే ఈ రాజ్యం అనుకున్న మనసులో. లేసే ఓపిక లేదు, తనే వస్తుందిలే కాసేపటికి అని ఫోన్ చూస్తూ ఉన్న. వదిన రానే వచ్చింది.. వదిన: ఇంకా నిద్ర లేవలేదు బాబూ.. నేను: లేసా వదిన.. ఒళ్ళంతా నొప్పి,

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.