వదిన కాని వదిన 15

By | September 22, 2022
telugu sex stories వదిన కాని వదిన 15 తను ఒక చివర కూర్చుంది నేను ఇంకో చివర కూర్చున్న. మెల్లగా సోఫా మీద దొర్లుతూ తన తొడల మీద తల పెట్టి తన ఏదని చూస్తున్న. వదిన: ఎవరిని ఐన ఇలా చూసవారా..? నేను: ఇలా అంటే ఇలా పడుకొని ఆ..? వదిన: కాదు నేను: మరి? వదిన: ఒంటి మీద ఏమి లేకుండా న్యూడ్ గా.. నేను: హ చూసా, కావాలని కాదు అనుకోకుండా.. వదిన: ఎవరిని రా.. నువ్వు కావాలనే చూసుంటావులే.. నేను: లేదు వదినా వదిన: ఎవర్ని చూసావ్ ఇంతకీ? నేను: (మా పిన్ని కూతురు) లత అక్కని వదిన: దాన్ని ఎపుడు చూసావురా ఎలా..? నేను: మా ఇంటికి వచ్చినపుడు న బాత్రూమ్ లో స్నానం చేస్తది, ఒక రోజు అలాగే స్నానం చేసి చేసి వచ్చి నేను పడుకుంటున్న అనుకుందో ఏమో టవల్ తో తుడుచుకొని చీర కట్టుకుంది.. అపుడు చూసా.. వదిన: అది ఏమనలేదా.. నేను: దానికి తెలియదు నేను చూస్తున్నట్లు.. దుప్పటి కాస్త పైకి పెట్టి కింద నుంచి చూసా. కావాలని కాదు ఎదో ఎలా ఉంటుందా అని కుతూహలం తో చూసా వదిన: వెదవ, కావాలనే చూసుంటావ్.. ఎలా ఉంది అది. నేను: నీ అంత కాదు లే వదిన. కానీ బాగానే ఉంది వదిన: బాగానే ఏంట్రా.. దానికి ఎక్కడ ఎంత ఉండాలో అంత

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *