వదిన కాని వదిన 16

By | September 29, 2022
telugu sex stories వదిన కాని వదిన 16 ఇంటికి వెళ్లిన నాకు ఒకటే ఆలోచన వెంటాడింది. అది అక్క. ఎపుడో చూసా తనని, ఇప్పుడెలా ఉందో, వచ్చాక ఎలా ఉంటుందో నాతో, తన మాటలు విన్నాక తానె ముందు అడుగు వేసేలా ఉంది అని అనిపించింది కానీ తనకి కూడా ముందుగా తానె అడుగు వేయాలంటే అసహనం అనుమానం ఉంటుంది, ఒకవేళ తప్పు చెతున్నాను అనే భయం కూడా ఉంటుంది, అంతే కాదు, నేను ఏమైనా అనుకుంటాను, ఎవరికైనా చెప్తాను, తరువాత పరిస్థితి ఏంటి అని. ఇవి నాకు తెలియనివి కాదు. తను చాల ఆలోచిస్తుంది. నేను మొదలుపెట్టకూడదు కానీ తనకి తెలియాలి నేను కూడా తనని తాకాలనుకుంటున్నాని. ఎలాగో తెలియదు కానీ తనని న్యూడ్ గా చూసినప్పటి ఆ దృశ్యం పైన మనసులో, కింద మడ్డలో అలజడి తెప్పించింది. ఒక రిలీఫ్ అంతంతే తను కచ్చితంగా నన్ను కింద చూడాలి అనుకుంటుంది, పైగా చాల కసితో ఉంది. తనతో ఎలాంటి చిలిపి పనులు చేసిన వదినకి తెలియకూడదు. తెలిస్తే ఇంకో తలనొప్పి, లేని పోనీ ఆలోచనలు వస్తాయ్ తనకి. అంతే కాకుండా వదిన తో చేసిన సరసాలు దీనికి తెలియనివ్వకూడదు. సరసాలు సంతోషాలు ఏంటో కానీ ఇన్ని చికాకులకు బుర్ర పాడయిపోయింది. ఎదుటి వాళ్ళ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారు అనే విషయం తెలిస్తే ఎంత బాగుండు అనిపించింది. ఒకటే ఆలోచనలు, ఇంకో వైపు అదే దృశ్యం, సమయానికి వదిన లేదు, ఉంటె గబుక్కున దాని పైన పడేవాడిని అనిపించింది. టెన్షన్ తగ్గేలా చేసేది. ఏంచేస్తుందో ఏంటో. ఇలా ఆలోచిస్తూ నిద్రలోకి జారిపోయి. ఎంత సేపు పడుకున్నానో తెలియదు, ఏవో మాటలు వినిపించి మెలకువ వచ్చింది. దుప్పటి ఇంకా తీయకుండా ఆలోచించా అక్క వాళ్ళు వచ్చారా ఏంటి అని. ఒకవేళ నేను ఆలోచిస్తునట్లుగా అదీ ఆలోచిస్తే అదే కచ్చితంగా నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది లేకపోతె ఇక దీని గురించి బుర్ర పాడు చేసుకోకూడదు అనుకున్న. ఎలాగూ నాకు వదిన ఉంది కదా, లేనిపోని తిప్పలు పడే దానికంటే ఉన్నదానితో సంతృప్తి పొందటం మంచిది అనిపించింది. ఒకవేళ అక్క వచ్చిందే అనుకో, దానికి ఒకసారి మనది నిలబడి కన్నిస్పిస్తే ఇంకా కసి పెరిపోద్ది దానికి. ఇంకా దాని కసిత్తో అదే ముందుకి వస్తుంది అని దానినే ఆలోచిస్తూ మడ్డ లేపి కింద ఏమి లేకుండా నిద్రలో ఉన్నట్లు కళ్ళు మూసుకొని కింద కాస్త దుప్పటి తెరిచి ఉంచా, బయట ఏమి జరుగుతుందా ఎవరు వచ్చారా తెలియటానికి. కచ్చితంగా వాళ్ళే వచ్చారు, మా చిన్నమ్మ గొంతు అంత పెద్దది. గుండెల్లో ఒక టెన్షన్ అయితే ఉంది. అక్క న గురించే అడిగినట్లుంది, వాడు పడుకున్నది వాడి రూంలో పోయి చూడు అని అమ్మ చెప్పింది. ఇంకా వేగం పెరుగుతుంది గుండెల్లో. ఒకవేళ చూడాలంటే అదీ దుప్పటి తీయాలి, దానికి టెన్షన్ ఉండాలి మరి నాకు ఏంటి ఈ టెన్షన్ అని కాస్త సముదాయించుకొని వేదమా వైపు చూస్తూ పడుకున్న. ఈ అంగెల్ లో దుప్పటి కింద నుండి నాకు బయట కనిపిస్తుంది (ఇలాగె అక్కని స్నానం చేసి చీర కట్టుకుంటుంటే న్యూడ్ గ చూసా) పైగా దానికి కూడా న మొడ్డ బాగా కనిపిస్తుంది అని. ఒరేయ్

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *