వారసుడు 1

By | April 16, 2023
telugu sex stories వారసుడు 1 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నా పేరు విజయ్ మాది వెస్ట్ గోదావరి నేను ఫస్ట్ టైం స్టొరీ రాస్తున్నా మీ అందరకీ నచ్చుతుంది అనీ అనుకుంటున్న. ఇకా కథ లొకి వచ్చేద్దాం ఈ కథ పూర్వం హీరో వల్లా పూర్వీకులు అయినటువంటి రఘురామయ్య నుడి స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈయన పెద్ద జమీందార్లు ఎన్నో వేల యకరాల ఆస్థులు అంతస్తులు ఉన్నాయ్. ఈయన ఆ ఊరు లో చెప్పిందే వేదం చేసిందే చట్టం ఈయనా చేతికి ఎముక లేదు అంటారు, ఈయన ఇంటికి వచ్చిన వారికి లేదనకుండా ఇస్తారు గుడులు బడులు గోపురాల సత్రాలు కట్టించారు ఒక్క సరి మాట ఇస్తే మాట తప్పరు. ఈయన దనా ధర్మంలకి ఒక మహా ముని తెలిసింది రఘురామయ్యకి పరీక్షా పెట్టాలి అని అనుకుని ఇంటికి వచ్చారు . రఘురామయ్య గారు ఆ మహా ముని నీ చూసి నమస్కారం స్వామి , శుభ అసిశులు అని దీవించారు స్వామి. ఓ అభినవ దనా కర్ణుడా నీ గూర్చి చాలా తెలుసుకున్న నీ దగ్గరకి వచ్చి చేతులు చచి అడిగినా వారికి లేదనకుండా ఇస్తారు అంట కదా అలాగే నాకు కూడా ఇవ్వండి అన్నడు ఆ ముని. అలగే ఇస్తా మీకు ఏమి కావాలో అడగండి స్వామి అని అన్నడు రఘురామయ్య . ఆ మాట కి ముని ఇలా అన్నడు మీ ప్రాణం కావాలి ఇస్తారా, ఒక్క నిమిషం బుర్ర పని చెయ్యలేదు రఘురామయ్య కీ, కాసేపు ఆలోచించి సరీ ఇస్తా తీసుకోండి అని అన్నడు రఘురామయ్య. ఆ మాటకి ముని నీ ప్రాణం నాకు ఈ కత్తి తో పొడుచుకుని నీ ప్రాణం నాకు ఇవ్వు అన్నడు , సరే స్వామి అని కత్తి తో పొడ్చుకున్నడు రఘురామయ్య. ఆ ముని తన మాట నిలబడి ప్రాణంనీ లెక్కచెయ్యకుండా ఇచ్చింది చూసి ఓ నరుడా నీ త్యాగానికి మెచ్చితిని అని రఘురామయ్య కీ ప్రాణం పోశాడు ముని. ఓ రఘురామయ్య నీ ప్రణ త్యాగానికి మెచ్చి నికు ఒక వరం ఇస్తున్న అనీ ఈ వరనిక్ కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి , నీవు చేసిన దనాని రెట్టింపు ధనం లభిస్తుంది నీవు మనసు లో కొర్కున్న కోరిక తీరుతుంది , నీ చెయ్యి పడిన ఆడది సుకపడుతుది. కానీ నీ తదంతనర నీ ఆస్తులు కరుగుతా వస్తాయి నీ తర్వాత నీ వంశం లో నీ అంశ తో ఎవరైతే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *