వారసుడు 3

By | April 24, 2023
telugu sex stories వారసుడు 3 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ వారసుడునీ అందరూ ఆదరిస్తునదుకు మీ అందరికీ చాలా థాంక్స్ . లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో రమ్య నీ దెంగిన తరువాత పవిత్ర నీ తీస్కుని ఇంటికి బయలు దేరాడు విజయ్. ఇంకా కథ లోకి వచ్చేద్దాం ఇద్దరూ కలిసి bike మీద వెళ్తున్నారు , విజయ్ బుజం మీద చెయ్య వేసి పట్టుకుని కూర్చింది పవిత్ర , మధ్య పవిత్ర ఎంటి విజయ్ ఎదైనా మాట్లాడువచ్చు అంది , ఏమి లేదు అండి మీరే చెప్పాలి అన్నడు విజయ్ , నీ ఏజ్ ఎంత విజయ్ అంది పవిత్ర , నా ఏజ్ 17 అండి, నిజమా అసలు అల లేవు తెలుసా అంది పవిత్ర, మరి ఎలా అండి కొంప్పతిసి ముసలి వాడూ లాగా ఉన్ననా ఎంటి అండి అన్నడు విజయ్ చమత్కారగా , ఆ మాటకి విజయ్ తల ఒక్కటి కొట్టి మంచి వయస్సు లో ఉన్నావు అని అర్థం లే అంది పవిత్ర, ఓహ్ అలాగా అండి అన్నడు విజయ్. విజయ్ నీవు నన్ను అండి అనకు , మరి ఏమి అని పిలవాలి ఆంటీ అనాలా అన్నడు, వద్దు కానీ పవిత్ర అను అంది , ఇంట్లో కూడా అలగే పిలవలా అన్నడు విజయ్, వద్దు లే ఆంటీ అని పిలువు , సరే ఆంటీ అన్నడు. ఈ లోపు వర్షం వస్తుంది ఇద్దరూ తడిసిపోతం అని దగ్గరా లో ఒక గుడి ఉంటే దాని దగ్గరే అపడు విజయ్ , ఎంత సేపటికీ వర్షం తగ్గట్లేదు, ఎలా విజయ్ మనము వెళ్ళడం అసలు తగ్గే లాగా లేదు అంటుంది పవిత్ర, ఏమో ఆంటీ చూద్దాం అన్నడు , చాలా సేపు తర్వత కొంచo తగ్గింది రండి వెళ్దాం అన్నడు విజయ్, సరే పద అంటూ బైక్ ఎక్కింది, కొంత దూరం వెళ్ళాక మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యింది దగ్గర లో ఎలాంటి నీడ లేకపోవడం వల్ల మొత్తం తడిసిపోయారు ఇద్దరూ. విజయ్ వెంటనే బైక్ పక్కకు తిప్పి ఒక పొలం లోకి పోనిచ్చాడు, విజయ్ ఇటు ఎక్కడకి అంది పవిత్ర, 2 min ఆంటీ అని ఓక చిన్న హౌస్ ఉంది అందులోకికి పోనిచ్చాడు ,అది విజయ్ వల్ల ఫామ్ హౌస్ 2 రూమ్స్ ఉంటుంది, పవిత్ర కి ఈ హౌస్ విజయ్ వాళ్ళది అని అర్థం అయ్యింది,అక్కడకి వెళ్లిన వెంటనే ఒక పని వాడు వచ్చి చిన్న బాబు గారు ఎంటి ఇలా వచ్చరూ అయ్యో మొత్తం తడిసి పోయారు రండి అని లోపలకి తీస్కుని వెళ్ళాడు. ఆ వర్షానికి తడిచి పవిత్ర బట్టలు వంటికి ఆత్తుకుని ఉన్నాయ్ అలా ఉండటం పవిత్ర అందాలు ఊరిస్తున్నాయి , పని వాడు ఆమె వైపు అదోలా చూసాడు , పవిత్ర కాస్త ఇబ్బంది గా ఉంది ,విజయ్ సరే సుబ్బారావు కొంచం టీ పెట్ట మాకు అని పంపించేసాడు పని వాడ్ని . పవిత్ర విజయ్ చేసిన సహాయానికి నవ్వింది , ఆంటీ మొత్తం తదుచిపోయారు ఎలా అన్నడు , ఆ మాట బట్టల బాగ్ గుర్తు వచ్చి బైక్ నీ బాగ్ ఉంది అంది పవిత్ర , విజయ్ బయటకి వెళ్ళి చూస్తె మొత్తం తడిసి పోయింది బాగ్ , ఆంటీ మొత్తం తడిచిపోయింది బాగ్ అన్నడు విజయ్,

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *