వారసుడు 5

By | May 3, 2023
telugu sex stories వారసుడు 5 వారాసుడు పార్ట్ 5 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నా కథనీ ఇంత ఇలా ఆదరించడం చాలా హ్యాపీ గా ఉంది, మిగతా పార్ట్ కూడా ఇలాగే ఆదరిస్తారు అని కోరుకుంటూ. ఇట్లు మీ విజయ్ చాలా మంది మిత్రులు అడుగుతున్నారు కుమరితో విజయ్ సెక్స్ చేస్తున్నప్పుడు, పెద్దమ్మ తో సెక్స్ చేస్తున్నప్పుడు బయట door దగ్గరా సౌండ్ విన్నది ఎవరు అనేది చాలా పెద్ద ట్విస్టు ఉంది అది ఇప్పుడే చెప్పాను . పెద్దమ్మనీ రూంలోకి తీసుకుని వచ్చి ఎంటి పద్మ ఇది ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే ఎంటి పరిస్థతి అన్నడు విజయ్, ఎంటి నీ పాటికి నివ్వు నన్ను కెలికి అవిడ దగ్గరికి వెళ్లవు అది నేను చూసాను రా అంది, విజయ్ అలాంటిది ఏమి లేదు పద్మ నీవు నా మీద అనుమానం పడకు ఆమె ఎదో అవసరమై పిలిచింది అన్నడు, ఓహ్ అవునా తన పుకుకి దుల ఎక్కిందా అందుకే రమ్మన్నధా అంది పద్మ, చి పద్మ అవీమి మాటలు తను ఏమి అలటంది కాదు అన్నడు విజయ్, మరి ఇది ఎంటి రా అని విజయ్ నీ అధ్ధo ముందుకు లాగింది , విజయ్ తన మొహాన్ని అద్దం లో చస్కుని అదిరిపడ్డాడు ఎందుకు అంటే తన మొహం మీదే పవిత్ర లిప్ స్టిక్ మరకలు కనిపిస్తున్నాయి , వెంటనే పద్మా నీ నడుమ మీద చెయ్యి వేసి తన వైపు లాక్కుని పద్మ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టకుంటు, తన పొత్తి కడుపు దగగర విజయ్ మోడ్డ తగలుతు,ఒక చెయ్యి నడుము పిస్కుతూ, ఒక చెయ్య పద్మ గుద్దా మీద వేసి పిసికి మెల్లిగా గుద్ధ్ చీలిక మీద రాస్తూ గుద్దా బొక్క దగ్గర రాశాడు, అంతే ఎప్పుడూ లేని వింత అనుభవం ఒకే సారి మూడు చోట్ల తన శరరానికి విజయ్ పని చెప్తూఉంటే సుఖoతో తట్టుకొలేకపోయిందిదెబ్బకి పుకూ లో రసం కారింది,( మన వాడి ఒక చెయ్య పడితేనే తట్టుకోలేరు ఇంకా రెండు చేతులూకి పని చెప్తే ఎలా ఉంటుంది). విజయ్ ముద్ధు పెట్టడం అపి, పద్మ నీకు లాగే తనకి కూడా హెల్ప్ చెయ్యమని అడిగింది మరి ఏమి చేయను అన్నడు కామెడీ గా నవ్వుతూ, పద్మ నవ్వుతూ అల ఎలా పడింది రా అంది , ఏమో పద్మ అన్నడు విజయ్ నవ్వుతూ, అధి కూడా నా కొడుకు నవ్వుకి పడిపోయింది ఏమో నాకు లాగా , నేనే నీ నవ్వుకి పడిపోయా ఇంకా అధి ఎంత అంది

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *