వారసుడు 7

By | May 18, 2023
telugu sex stories వారసుడు 7 విజయ్ రాధిక కసి గా ఉండటంతో ఒకరిని ఒకరు కసి గా చూస్కుంటు ఉన్నారు, విజయ్ తన మోడ్డనీ అత్త పుకూ లో పెట్టాడనికి సిద్ధపడ్డాడు , కన్న ఆగరా అంది రాధిక , విజయ్ ఒక్క క్షణం షాక్ అయ్యాడు ఎంత ఆగరా అన్న కూడా తన పూలో మోడ్డ పెట్టవచ్చు కానీ అలా చెయ్యలేదు విజయ్ , ఎందుకూ అత్త అన్నడు విజయ్, నాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి అవి నీతో తీరుచుకోవలి అని ఉంది ఇప్పుడు మీ మావయ్యా వచ్చ్ అవకాశం ఉంది అందుకే ఆపాను అంది రాధికా , మరి నీ కోరిక ఎలా తీర్చాలి అత్త అన్నడు విజయ్ , నేను చెప్తా నాన్న అంది రాధిక . ఇద్దరు ఎవరకు వారు విడివడి విజయ్ బట్టలు వేసుకుని బయటకి వచ్చి సోఫా లో కూర్చున్నాడు, ఈ లోపు రాధిక తన బీరువా తెరిచి ఒక చక్కటి చిర కట్టుకుని, తన భర్తకి ఫోన్ చేసి, ఏవండీ నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్న మీరు మీ చెల్లి వాళ్ళ ఇంటికి వెళతాను అన్నారు అల వెళ్లి రేపు మా ఇంటికి వచ్చయండి అని ఫోన్ పెట్టేసి ,తన రూపాన్ని అద్దం లో చూసుకుని అల్లుడు నికు ఇవాళ పండగే అంటూ నవ్వుకుంటూ గుద్ధా ఊపుకుంటూ బయటకీ మన కసి పురుగు రాధిక.. విజయ్ రాధిక వస్తున్న చప్పుడు విని అటువైపు చూసి ఒక్క సారిగా స్తానవులా ఉండిపోయాడు... తెల్లటి ఉల్లి పొర లాంటి transperant చిర లో transport low neck బ్లౌజ్లో సగానికు సళ్ళు బయటకి కనిపిస్తున్నాయి ముచ్చికలు అయితే ఆ బ్లౌస్ లో చిర ఉన్న కూడా బయటకీ పొడుచుకుని వచ్చాయి, లొపల బ్రా వెయ్యలేదు దాని కంటే ఆ బ్లౌస్ ఉన్న ఒకటే తీసిన ఒకటే, బ్లౌజ్ కి వెనుక బాగo లో ఒక తాడు మాత్రమ్ ఉంది ,చెవులకి కమ్మెలు తగ్లించి పాపిటకి నుదుట మీద బొట్టు పెట్టుకుని పెదాలకి మరి ఎక్కువ కాకుండా మరీ తక్కువ కాకుండా lipstick petti బొడ్డు కిందకి చీర కట్టి , కొంచెము కిందకి కడితే తన అడతనo కనబడేంత,బొడ్డు కనపడే లాగా చిర పక్కకి జరిపి, నడుము కి ఒక బంగారు చైన్ లాంటి వడ్డనo తన లో అందాన్ని మరింత పెంచాయి,ఒక చేతిలో చీరా కొంగు తీపుకుంటు వయ్యారంగా నడుచుకుంటు వస్తుంది మన రాధిక ... ఎంటి అల్లుడు గారు అల చూస్తున్నారు ఇంకా విందు భోజనం చేద్దామా అని అడిగింది రాధిక. అంటే అత్త మావయ్యా వస్తారు అన్నావు గా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *